7 aralık 2022 perakende market yönetmeliği

jitemci astsubay jitemci astsubay
resmi gazete'ye düşmüş. 200'den fazla şubesi olan marketleri kapsıyor. tedarik süreçleri, alış-satış fiyatları vb. veriler ile ilgili bakanlığa istatistik ve veri sunmak ile mükellef kılınmış sanırım marketler.

www.resmigazete.gov.tr


---------alıntı-------------

"madde 1- 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı resmî gazete'de yayımlanan perakende ticarette uygulanacak i̇lke ve kurallar hakkında yönetmeliğin 12/c maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"veri paylaşımı

madde 12/ç- (1) perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. veri aktarımının usul ve esasları bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir."

madde 2- bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

madde 3- bu yönetmelik hükümlerini ticaret bakanı yürütür."
bu başlıktaki 1 giriyi daha gör