93 harbi

1 /
lenineli lenineli
batum'dan yoğun gürcü göçünün anadolu'nun batısına değin yayılmasına neden olmuş; toplumsal zeminimizi, dinamiğimizi etkilemiş savaş.

nerede doğup büyüyeceğimiz, hangi egemen kültürün etkisinde kalacağımız, nasıl bir eğitim alacağımız, ne işler yapacağımız, nasıl yemekler yiyeceğimiz, müziğimizin yanına başka hangi müzikleri ekleyeceğimiz, kimlere sevdalanacağımızı dolaylı da olsa belirlemiş harptir.

"çemi bedi sad ari" demenin haklı gerekçesidir; hiç olmazsa bunu sorgulatandır.
kısaveacısız kısaveacısız
başlangıcında güç dengelerinin hemen hemen eşit, sonucu belirsiz olan savaş. bu savaşta her iki taraf da müthiş hatalar yapmıştır. yenilginin nedeni genel olarak birlikler arasındaki iletişim eksikliği, komutanlar arasındaki siyasi görüş farklılıkları ve çekişmelerdir. 300 bin civarında askerle yola çıkan rus ordusu osmanlıları yenmiş olsa da kalan 20 bin kişiyle yeşilköye dayandığında hastalıktan kırılmakta ve mühimmat eksikliği çekmekteydi. savaşın sonunda ayastefanos* antlaşması imzalanmıştır.
galliani galliani
savaşın niçin kaybedildiğini daha iyi anlamak için mehmed arif bey'in başımıza gelenler isimli kitabı okunabilir. bu vatandaş doğu cephesi komutanı ahmet muhtar paşanın baş katibiydi. savaşı yaşayan birisiydi. kitabı okuyalı çok uzun bir süre oluyor ama aklımda şöyle bir şeyler kalmış.

orduda disiplinsizlik had safhadaydı. örneğin, paşa bir taburu bir boğazı tutması için hakim tepede görevlendiriyor, o taburun yapacağı iş 2-3 tümeni kurtaracaktı, "şöyle olursa böyle yapın, böyle olmazsa şöyle yapın, bu olursa şunu yapın, en son seçenek olarak da hattı bırakıp şu bölgeye geçerek kendinizi güvenliğe alınız" diye emir veriyor. akşama doğru paşa koskoca 1 tümenin imha olduğunu öğreniyor, sebebini araştırıyor, boğazı tutmakla görevlendirilen tabur rusları görür görmez en son seçeneği uygulayıp savaş alanını terkedip kaçıyor. ruslar 1 tümeni imha ettikten sonra "bu kadar saçma iş yapamazlar, vardır bir ibnelik" deyip ilerlemeyi bırakmasalar o hızla erzurum'u bile düşürebilirlermiş.
istanbul hükümeti savaşta cephe komutanına güvenmiyor, saldırı ve savunma planları istanbulda yapılıp cephe komutanına tebliğ ediliyor, ahmet muhtar paşa da bunu uygulmak zorunda kalıyor. savaş cephede yönetilir, en temel askeri kural buydu oysaki.
savaşın ortalarında ahmet muhtar paşa erzurum'un ilçelerini geri alıp kars üzerine yürüyorken istanbuldan 50-60 bin kişilik takviye kuvvet istiyor, eğer bu kuvvet verilirse rusları doğuda barışa zorlarım diyor, adamı sikleyen yok. adam tüm toprakları işgalden kurtarıyor, hatta karşı taarruza geçip rusların topraklarına giriyor, istanbul'un sikinde değil. asker desteğini bırakın lojistik destek bile sağlamıyorlar. ahmet muhtar paşaya göre, ruslar kafkasyada yenilirse balkanlar da kurtulacaktı ama istanbuldakiler tüm güçlerini balkanlara vermişlerdi. sonuçta tekrar toparlanan ve takviye alan ruslar karşı taarruzla erzurum'a kadar geldiler. son hamle olarak bayburtta çoluk çocuk ecik cücüğü silahlandırarak göstermelik bir takviye ordu kuruyor. bu göstermelik orduyla ateşkes anlaşmasında doğudaki kaybımızı minimuma indiriyor.
pis böcük pis böcük
aslında hicri takvimde değil rumi takvime göre 1293 yılında gerçekleşmiştir.

savaşta ruslar çok zorlanmalarına karşılık belli bir süreçten sonra osmanlı'nın bağı çözüldüğünden iki cephede de felaket yaşanmıştır bizim açımızdan. imzalanan ayastefanos antlaşması'yla ermeni sorunu ivme kazanmaya başlamıştır, berlin kongresinde imzalanan antlaşmada ise 61. maddede doğu anadolu'da ki ermeniler lehine ıslahat yapılmasından bahsedilir.
brhein brhein
türkiye cumhuriyeti tarihi dersinde 93 harbi üzerine mutaala yaptığımız bir anda hocanın ;
" peki 93 harbinde bu kadar toprak kaybı olamasaydı ne olurdu " sorusuna bir arkadaşısın el kaldırarak ,
" sol partilerin oy potansiyeli %30 daha fazla olurdu" cevabı ile bütün sınıfı kopartan benimse dumur olduğum , anının yaşanmasına sebep olan savaş.

zira cevabı veren vatandaş bütün trakyayı sol partilerin arka bahçesi olarak görmekten kendini alamamaktadır.

halbuki tarihimizin en acı günlerini yaşadığımız savaştır.
gsbozkurt gsbozkurt
destansı plevne savunmasına rağmen türk askeri tarihinin yüz karası harb.harbe girmeden önce herkes moskova'yı nasıl işgal edeceğimizden söz ediyor,meclis'te,basında nutuklar atılıyordu.maalesef harbin sonunda ruslar yeşilköy'e kadar geldi.rusya'yı ingiltere başbakanı disraeli'nin yardımı ile zor durdurduk.
isetö ev rom isetö ev rom
bu savaşta aldülhamit'i ermenilerin üstüne kürtlerden oluşan hamidiye alaylarını salmakla suçlayanlar daha sonra abdulhamit'i bir kumpasla tahtan indirecek ve ileride ermeni göçü kanununu çıkarıp ermenileri zorunlu göçe tabi tutacaklardır. bu kanun, yıllar sonra bile ermenilerin elinde soykırım iddialarına ilişkin önemli bir delil olma özelliği gösterecek ve bu söylemler de yıllarca türklerin başını ağrıtacaktır. işin daha vahim ve ironik kısmı ise göç ettirilen ermenilere göç yollarında bilhassa kürtler musallat olmuştur.
maviyol maviyol
ailemi anadolu'ya getirmiş savaş. sonra o zamanki padişah göçtüğümüz yerdeki topraklarımıza karşılık karadeniz'de toprak vermiş. sağolsun.

edit: aa şaşırdım. abdülham,t değildi o. demek yanlış savaş.
maldoror is ded maldoror is ded
1877-1878 yıllarında gerçekleşen bir savaştır. göçmen kökenli olduğumu öğrenip ne zaman gelmişsiniz anadolu'ya sorusuna "93 harbi sonrası" diye cevap verdiğim bazı insanların 1993 yılı anlayıp "aa yeniymiş" demeleri sinir bozucudur ayrıca.
brhein brhein
bu savaş rumi takvimle 1293 yılına denk geldiğinden 93 harbi adıyla anılmıştır.

türk tarihinde ruslar karşısında alınan en büyük yenilgilerden biridir. 550 yıllık türk toprağı rumelinin büsbütüm kaybına sebep olmuş milyonlarla rumeli göçmeni anadolua akın etmiştir.

ii. abdülhamid saltanatının ilk yıllarında patlayan bu savaşı padişah ve mabeyn feriki ingiliz said paşa engellemeye çalışmışlar ancak tüm girişimlerine rağmen midhat paşa ve damat mahmud paşa'nın israrıyla savaşa girişmiştir.

o dönemim midhat paşa kabinesi savaş hakkında yaptığı görüşmeden sonra "biz anadoluya 400 çadır ile geldik. gerekirse yine 400 kişi kalıncaya kadar harp ederiz" diye bir palavrayı "karar" diye padişaha sunmuştur.

bu konuda bkz. burhan çağlar, ingiliz said paşa ve günlüğü (jurnal), istanbul 2010, arı sanat yay.
hunninizm hunninizm
93 harbi, osmanlı devletinin ağır mağlubiyetiyle neticelenmiştir. rumeli türklüğü, rus birlikleri ve bulgarların büyük katliamı sebebiyle büyük sarsıntıya uğradığından türk nüfusu azınlığa düşmüştür. son asır türk târihinin en büyük göç faciasıyla vuku bulmuştur. balkanlardan anadoluya uzanan yollar göçmen kâfileleriyle dolmuş,bunların büyük bir kısmı yine ruslar ve bulgarlar tarafından imhâ edilmiştir.
bugün türkiye'de bir çok göçmen bu tarihten sonra ükeye yerleşmiştir.adeta bir "iç kavimler göçü" yaşanmasına sebep olmuştur.korkunç yıllardır.
1 /