a clockwork orange

soulforged soulforged
ilk bölümüyle yeni yetişen şiddet ve seks düşkünü günümüz gençliğini, ikinci bölümüyle brave new world'dekine benzer devletin isteğine göre şartlandırılmış, bulunduğu durumu kabullenen, koyun gibi güdülebilen bir bireyi anlatan, stanley kubrick'in aşmış, sıradışı bir sinema dahisi olduğunu bir kez daha altını çize çize belirten, şaheser niteliğinde bir kapitalist tüketim toplumu eleştirisi. hem barındırdığı bu toplumsal mesajlarla hem de bu mesajlarla örtüşen ve izleyiciyi rahatsız etme amacını müthiş bir şekilde başaran görselliğiyle, gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biri. beğenenler romanını ve brave new world'ü mutlaka okumalı.
bu başlıktaki 222 giriyi daha gör