ab

mar adentro mar adentro
su, mâ, zülâl. divân edebiyatında âb birçok yönlerden ele alınmış, çeşitli inanış, müşâhede ve telakkîlere göre teşhih ve mecazlara konu olmuştur.
fiski fiski
bazı isimlerin ilk iki harfi.
yazık lan bunlara! telefon rehberinde ilk numara olmak zorundalar.

ben mütemadiyen bizim abdullah'ı arıyorum geceleri yatmadan veya boş mesaj gönderiyorum. sabah da unuttuğum için özür dileyemiyorum. adam da altımda çalıştığı için sesini çıkaramıyor. aramızda böyle bir tiksinti üçgeni var.

sorumlusu ben miyim?
tuş kilidi bozuk telefonun hiç mi suçu yok!?