abkar

renksizkelebek renksizkelebek
kur'ân'da anılmıştır; bakalım.

✿ rahman 76.ayet: yeşil yastıklara ve güzel abkarîlere yaslanıcıdırlar. ✿

bağlamından bir tür döşek veya örtü/halı olduğu anlaşılan abkarî عبقري sözcüğünü incelersek, bu sözcüğün bir mensûbiyyet ismi olduğunu görebiliriz. söz konusu abkarî عبقري sözcüğü sonuna mensûbiyyet yâ'sı (يّ) alarak "abkar' a mensûb olan, abkar ile ilgili, abkar'a ait" gibi anlamlara gelmiştir. peki bu döşekleri, halıları güzel olan abkar neresidir?

klasik arapça sözlükler ışığında, abkar'ın gerçekte var olan bir il veya ülke olmadığını fark edeceğiz. ibn-i manzûr'un lisânu'l-arap adlı, meşhûr sözlüğünde şu tümceye yer verilmiş;

عَبْقَر: موضع بالبادية كثير الجن

❀ abkar: çölde, cinnlerin çok olduğu bir yer.

aslında abkar, birileri tarafından görülen veya bilinen bir yer olmayıp cinnler, periler, emsâlsiz güzellikler ile dolu hayâlî bir ülkedir. neden arapların böyle bir ülkeyi hayâl ettiğini inceleyelim. ragıb isfehânî'nin (kısaca) el-müfredât adlı eserinden;

عبقر قيل: هو موضع للجن ينتسب إليه كل نادر من انسان، وحيوان، وثوب

❁ abkar('a gelince) denilir ki: o; insân, hayvan ve elbise( gibi şeyler)den nâdir olanların hepsinin kendisine nisbet edildiği, cinnlere ait bir yerdir.

anlayacağınız, abkar her şeyin en iyisi ve en kıymetlisinin orada olduğunun düşünüldüğü bir yerdir. araplar, övülmeye değer şeyler için "abkarî عبقري" demektedirler ve böylece onun nâdirliğini vurgularlar. bakınız, yine el-müfredât eserinden;

قيل في عمر؛ << لم أر عبقريا مثله >>ه

❁ ömer konusunda denilir ki: "onun dengi bir abkarî görmedim." - yani, o çok kıymetli ve nâdir birisidir.

✿ rahman 76.ayet: مُتَّكِـ۪ٔينَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍۚ ✿
✾ kuş tüyü yeşil yastıklara ve güzel abkarîlere (kıymetli, nâdir ve emsâlsiz döşeklere) yaslanıcıdırlar.

kur'ân'da; câhiliyye devrinde cennet olarak nitelendirilebilecek, hoş ve makbûl bulunan varlıkları övmek ve karşılarında duyulan hayreti belirtmek için sıkça kullanılan bu hayâlî ve masalsı ülkeye gönderme yapılması, sizce nasıl değerlendirilmelidir? kur'ân'ın bu tür mitolojik öğelere yer vermesini nasıl yorumlarsınız?

www.baheth.info
m.kuranmeali.eu