açık deniz

orgomelih orgomelih
bir yahya kemal beyatlı şiiri.

balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;
her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum.
kalbimde vardı "byron"u bedbaht eden melâl
gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl...
aldım rakofça kırlarının hür havâsını,
duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsını,
her yaz, şimâle doğru asırlarca bir koşu...
bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu...
mağlûpken ordu, yaslı dururken bütün vatan,
rü'yâma girdi her gece bir fâtihâne zan.
hicretlerin bakıyyesi hicranlı duygular...
mahzun hudutların ötesinden akan sular,
gönlümde hep o zanla berâber çağıldadı,
bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı!
bir gün dedim ki "istemem artık ne yer ne yâr!"
çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar;
gittim son diyâra ki serhaddidir yerin,
hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin!

garbin ucunda, son kıyıdan en gürültülü
bir med zamânı, gökyüzü kurşunla örtülü,
gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi;
gördüm güzel vücûdunu zümrütliyen deri
keskin bir ürperişle kımıldadı anbean;
baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan.
sonsuz ufuktan âh o ne coşkun gelişti o!
birden nasıl toparlanarak kükremişti o!
yelken, vapur ne varsa kaçışmış limanlara,
yalnız onundu koskoca meydan ve manzara!
yalnız o kalmış ortada, âsi ve bağrı hûn,
bin mağra ağzı açmış, ulurken uzun uzun...
sezdim bir âşina gibi, heybetli hüznünü!

rûhunla karşı karşıya kaldım o med günü,
şekvânı dinledim, ezelî muztarip deniz!
duydum ki rûhumuzla bu gurbette sendeniz,
dindirmez anladım bunu hiç bir güzel kıyı;
bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrıyı.
leopold leopoldoviç leopold leopoldoviç
bayrak taşımayan herhangi bir gemiyi herhangi bir devlet durdurabilir.


ayrıca, 60 kadar ülke 2003 yılında yayınladıkları bir memorandumla kendi bayraklarını taşıyan gemilerin yasadışı nükleer materyal taşıyıp taşımadıklarıyla ilgili olarak izin alınmaksızın aranabileceğini kabul etmişlerdir.
sezenehir sezenehir
sıla gençoğlu şarkisi.

yok cesaret vermedim ki
söz düğüm… arada derede zor durum
dök maharet kendini yazı çözüm
kaleme akar iki gözüm
bi alçalır bi yükselir
kalp açık deniz koyu dengesiz
bi doğrulur iki büklüm
böyle tutkuna havada karada ölüm

gel aşk çık gel bi gün
bil ki emrine amadeyiz
kaç kuşak deli divaneyiz
de ki bir nevi avareyiz