adam smith

1 /
fempusay fempusay
laissez fairre laissez passe ... (bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler) sözünü etmiş kişidir bu abi. iktisat alanında hemen her konuda bir şeyler söylemiştir. sonrasında gelenler için önemli referans kaynağı olmuştur. özellikle merkantalist iktisat anlaıyışını yıkması dikkat çekmiştir. ona göre, milletlerin refahı daha çok madene sahip olmaktan değil daha çok üretmekten geçer. üretim uzmanlaşma ve işbölümüne dayalı olmalıdır. uzmanlaşma işlerde hızlılık, zamandan kazanç ve yeni buluş ve teknolojilerin geliştirilmesine olanak tanır. öte yandan milletlerin her ürünü üretmeye kalkışması yerine, sadece ucuza üretebilecekleri ürünler üzerinde yoğunlaşmalarını, pahalıya üretebilecekleri ürünleri ise, diğe memleketlerden satın almaları gerektiğini de ileri sürmüştür.
mavio mavio
üç kuramı vardır

i. invisible hand:
piyasanın görünmez eli, bir ürünün fiyatını kendisi belirler. devletin müdahele etmesine, fiyat belirlemesine gerek yoktur.

ii. division of labor:
iş bölümü. tüm ülkeler iyi oldukları alanlarda uzmanlaşırlarsa, ve verimsiz oldukları üretim alanlarını başka uzman devletlere bırakırlarsa, üretim dünya çapında artar.

iii. self interest:
herkes kendi çıkarını düşünürse ve bireysel olarak kâr etmeye çalışırsa sistem ideal dengeye ulaşır ve piyasa denen olgu yerini bulur.
celebrian celebrian
adam smith,yaşadığı dönem nedeniyle "iyimser" iktisatçılar arasında anılır. bu dönemde i̇ngiltere, tüm dünya düzenine son derece hakim ve zenginliğe ulaşmıştır. nüfus bu dönemde en fazla ihtiyaç duyulan kaynak olmuştur. adam smith'in nüfusa ihtiyacı bundandır. yeni zenginlik kaynakları bulunmuş ve buralarda çalıştırılmak üzere insan gücüne ihtiyaç duyulmuştur. adam smith "ekonomik tablo"su ile, toplum sınıflarının toplam hasıladan ne ölçüde pay aldıklarını göstermiştir. parayı sadece mübadele aracı olarak görmüş ve her daim nüfus fazlasını savunmuştur. " serbest piyasa ekonomisinin gerekliliğinden, devlet müdahalesinin ise gereksizliğinden bahseder.milletlerin zenginliği" adlı kitabı, klasik i̇ktisadi kuram'ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
ace of spades ace of spades
ulusların zenginliği kitabıyla iktisat teorisi için çok önemli katkıları olan iktisatçı..evet doğrudur düşünceleri kapitalizm oluşmasında çok önemli rol almıştır ama,,marxın antisi demenin yanlış olacağını düşünmekteyim.marx adam smithten sonra gelerek onu okuyarak ve yorumlayarak kendi düşüncesini ortaya çıkarmış bir iktisatçı düşünürdür..olsa olsa marx adam smithin antisidir..
1 /