aden

ben olan ben ben olan ben
donelly'e göre cennet bahçesi, aden, atlantis'ti. "aden" sözcüğü "atlan" kelimesinde türemişti ve adem sözcüğü "atlantis ırkı" ad'lardan türemişti. tevrat'ta kenan ülkesinin (filistin) aden'in doğusunda olmasının belirtilmesi (tekvin bap 4/16) oldukça anlamlıdır.

bu gösteriyor ki, aden, cennette değil de, yer yüzünde bir bölgedir, ve insanların ana yurdu olan ve tufan öncesi bir yer olan aden, batıda yer almaktaydı. o halde, atlantis öyküsü üç “semavi” dinde yer alan öykülere açıklık getirmektedir, ve onlara tamamen uyumludur.