adorno

kunderaesk kunderaesk
frankfur okulunun horklemier le birlikte pozitivizme karşı eleştirel kuram üzerinde durur. aydınlanmanın diyalektiğinde kapitalizm eleştirisinden batı uygarlığı eleştirisine geçiş yapar. modern aydınlanmanın gerçekte bir aydınlanma olmadığını ilerleme düşüncesinin insanı, doğayı, dünyayı bir nesneler silsilesine indirgediğini söylemiştir. onun diyalektiği negatiftir ve (bkz: )marks ta bir çıkış varken adorno da antitez yoktur.marx tezini komünist toplumla sonlandırmıştır. adorno da bir sentez ve sitemin anti si yani alternatifi bulunmamaktadır. kültürü kapitalist sistemde endüstrileşmiştir ve her şeyi araçsallaştıran aydınlanma sonuna kadar reddedilmelidir demiştir. büyük adamdır. (bkz: )marxın bize salladığı şeyi görüyoruz ve muhtemelen eli değil
bu başlıktaki 2 giriyi daha gör