afrika

dersaadette yalınayak dersaadette yalınayak
bugün bildiğimiz, orijinal "africa" kelimesinin kökeni "kartacalı" anlamındaki "afer" kelimesinden geliyor. afer kelimesinin etimolojisine dair farklı görüşler var. bölgedeki bedevi dilinden mi, helenceden mi, latinceden mi adlandığı muamma hala. ama kısacası, sıfat haliyle [[afer] + icus] olarak "africus" sıfatı, ardından da tüm kıtayı temsilen "africa" ismi geliyor.

romalılar bu kelimenin helence kökenli olduğuna kaniydiler. öyle ki verrius flaccus'un "de verborum significatu (kelimelerin anlamına dair)" adlı sözlüğümsü çalışmasında da bu ifade edilir. yüzyıllar içinde ne kadarı kaldı bilmiyoruz ama en son paulus diaconus (paul the deacon) özetinde madde şöyle geçiyor:

"güneşle ısınan sıcak bölgeye, helence φρίκη* kelimesinden hareketle ἀφρικής* deriz. bu da titreyişten, yani soğuktan azade demektir. afrika'nın da buradan hareketle adlandırıldığı düşünülür. (apricum locum a sole apertum a graeco vocabulo φρίκη appellamus, quasi ἀφρικής, id est sine horrore, videlicet frigoris, unde etiam putatur et africa appellari.)"

* φρίκη (phrike): titreme; soğuk.
** ἀφρικής (aphrikes): titreyişsiz.
bu başlıktaki 60 giriyi daha gör