ahenk

tantal tantal
murat aydemir'le derya türkan'ın 1998 yılında kalandan çıkarttıkları albümlerinin adıdır. uyum anlamına da gelirki tanbur'la klasik kemençe bu kadar ahenk olabilirdi.
ravenhow ravenhow
şiirdeki anlamı günlük hayattakinden bir nebze daha farklıdır. yukarıda da söylendiği gibi günlük hayatta uyum, harmoni gibi anlamlarda kullanılır.

şiirde ise redif, kafiye, aliterasyon, ölçü gibi şiir öğeleriyle elde edilen uyuma ahenk denir.

orhan veli'nin garip'in ön sözüne yazdığı yazıda şiirde ahenk hakkında söyledikleri ilgimi çekti. paylaşayım.

"...vezinle kafiyeye "ahenk" denilen yeni bir şiir unsurunun ebeveyni nazariyle bakmışlar ve bu yeni nimete dört elle sarılmışlardır. bir şiirde eğer takdir edilmesi lazımgelen bir ahenk mevcutsa, onu temin eden vezin veya kafiye değildir. o ahenk vezinle kafiyenin haricinde ve vezinle kafiyeye rağmen mevcuttur. fakat onu şiirde şuurlu hale getiren ve anlayışları en kıt insanlara bile bir ahengin mevcut olduğunu haber veren şey vezinle kafiyedir..."
kendini ahmet sanan süleyman kendini ahmet sanan süleyman
ne içindeyim zamanın,
ne de büsbütün dışında;
yekpare, geniş bir anın
parçalanmaz akışında.

bir garip rüya rengiyle
uyuşmuş gibi her şekil,
rüzgarda uçan tüy bile
benim kadar hafif değil.

başım sükutu öğüten
uçsuz bucaksız değirmen;
içim muradına ermiş
abasız, postsuz bir derviş.

kökü bende bir sarmaşık
olmuş dünya sezmekteyim,
mavi, masmavi bir ışık
ortasında yüzmekteyim.

ahmet hamdi tanpinar