ahıska türkleri

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
1
hell guardian
bu türkler'in bir kısmı da günümüzde erzurum, bayburt ve hatta artvin'in çeşitli köylerine yerleşmişlerdir. kendim dışımda bugüne kadar çok fazla rastlamadım ancak yine de dedesinin babası ahıska türk'ü olup 93 harbinde bu şehirlere göç etmiş hatırı sayılır sayıda insan vardır.
rhododendronluteum
ardahan'lı bir arkadaşımın ardahan'da oldukça çok yaşadığını söylediği hatta kendisinin de içinde bulunduğu grup.kafkasya göçmeni olduklarından yapı olarak anadolu insanından farklılık gösterirler.
admine
1578 yılından 1828 rus işgaline kadar anadolu dan bölgeye yerleştirilen ve anadolu türklüğü nün ayrılmaz bir parçası olan ahıska türkleri nin asıl vatanı bugünkü gürcistan cumhuriyeti nin toprakları içinde kalan ve türkiye ile komşu olan ahıska, ahılkelek, aspinza, adıgen ve bogdanovka vilayetleridir.
türk toplulukları içerisinde kendi yönetimi olmayan tek türk topluluğu olan ahıska türkleri kendi okulları ve yayın organları yoktur. yeni yeni kültür merkezleri, dernek veya cemiyet kurmaya başlamışlardır. geniş bir alana sürüldükleri halde türklüklerinden hiçbir şey kaybetmemişler, bugüne kadar türk adını şan ve şerefle yaşatmışlardır.
just call me daydreamer
tüm asya' ya yayılmış ama yertsiz yurtsuz kalmış insanlardır.

en az 3 çocuk yapmak yerine içlerinden seçecekleri önderlerle uzlaşılacak mutabakat çerçevesinde türkiye' ye getirilmelerinde fayda olan insanlardır. reelde de pek bir ekonomik sıkıntı yaratmayacaktır. önce bir pilot bölgeye belirli sayıda getirebiliriz. devlet arazilerinden 50-60 yıllığına satamamaları ve kiralayamamaları şartıyla toprak verip, tohum verip, ev verip, traktör verip, belirlenecek pilot bölgelerden bu projeye başlayabiliriz. yersiz yurtsuz kalmış ve ülkemize intibak etmekte zorlanmayacak bu insanlara yardım etmek insanlığın bir emridir. daha doğrusu insanlık ve hümanizma ruhu bunu gerektirir. tapusuz, tarıma, hayvancılığa elverişli bu ve bu tip bölgelere perdeypey getirip yerleştirebiliriz. hem böylece türkiye' de tarımla uğraşan genç nüfusta ki daralmayı da önlemiş oluruz. misal diyarbakır' a. sonra yavaş yavaş her sene biraz daha getiririz. hatay, adıyaman özellikle kahta ya yerleştirebiliriz.

tarımda başarılı olamazlarsa mersin serbest ticaret bölgesinin işletmesini falan verebiliriz.
pandekt
1828 yılında ahıska bölgesi rusların eline geçer. o tarihten 1944 yılına kadar da ahıskalı türkler rus zulmünde yaşamışlardır. tam 116 sene, dile kolay. o tarihlerde bir kısmı ise osmanlı topraklarına göç ederler.
1944te sovyetlerin aslında gürcü asıllı diktatörü stalin bölgedeki son ahıskalı türkleri de topyekün sürgüne göndermiştir.

işte bu sürgündeki ahıska türkleri 15 ayrı devletin hemen hemen 265 farklı şehrinde farklı yerleşim yerlerinde hala yaşam mücadelesi vermekteler.
nufyank
mensubu olduğum bir halk. anavatanları bugün gürcistan sınırları içerisinde kalan kuzey kafkasya bölgesidir yada kısaca adıyla meshetya'dır. diğer bir değişle de meshet türkleri de denilmektedir. ahıska türkleri denilmesinin sebebi türklerin bu coğrafyaya ahıska demesinin ve dolayısıyla bu bölgede yaşayan türklere ahıska türkleri denilmetedir.
köken olarak türklerin kıpçak boyundan gelmektedir 1071 malazgirt savaşından çok daha önceleri kıpçak türkleri bu bölgede yaşamaktaydı.osmanlı devleti bu bölgeleri almadan önce hristiyan olan kıpçak türkleri osmanlı imparatorluğun kafkasları fethetmesiyle islamiyeti kendi rızalarıyla ve osmalının alimlerinin bilgilendirmeleriyle islamiyeti seçmiştirler.
osmanlının bu coğrafyayı fethetmesiyle beraber ahıska bölgesi çıldır sancağına bağlanmış çıldır sancağı da kars'a bağlanmıştır.bu bölgede kültürler ve şiveler hemen hemen aynıdır.ancak azeri ve terekeme halklarında biraz şive farklılıkları vardır.
toplam nüfusları hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte tahmini olarak 500,000-650,000 arasındadır.stalin döneminde kafkasları ve karadeniz bölgesini türk nufusundan arındırmak ve gelecekte sovyetler birliliğin zayıfladığı yada çöktüğü bir zamanda türkiyeye katılmalarını engellemek amacıyla başta sibirya olmak üzere; kazakistan,özbekistan gibi orta asya ülkelerine sürgün edilmiştirler.özellikle özbekistandaki sürgün günleri fergana katliamı olarak bilinen acı dolu günler yaşanmıştır.bu halk o kadar biribirinden parçalanmıştır ki bir ailenin kardeşlerinin bir kaçı kazakistanda bir kaçı özbekistanda bir kaçı da sibirya gibi farklı ülkerlere sürgün edilmişlerdir.
sürgünden kaçabilen türkiyeye sığınmış ve bugün başta ardahan,artvin,erzurum,kars olmak üzere ağrı,muş ve diğer doğu illerine yerleştirilmişlerdir.konuşma ve kültür yapıları ise azeri veya terekemelerden farklıdırlar örnek olarak:
-sen neydiirsin (sen ne yapıyorsun)
-yalazuğ(yalnız)
-gelecauh(geleceğiz)
-hengel,hınkal (mantı)
gibidir.meshep olarak sunni hanefidirler.
bugün ahıska türkleri dünyanın her tarafında yaşamaktadırlar, özellikle rusyanın krasnodar şehrindeki ahıska türkleri rusların asimile ve baskılarına dayanamayarak abd 'nin calofornia eyaletine göç edip amerikan hükümetinin destegiyle los angeles şehrine yerleştirilmişlerdir.eskiye nazaran daha sistematik ve daha bilinçli çalışmalarla kendi anavatanları olan ahıska bölgesine dönmek için lobicilik ve türkiyenin destekleri ile diplomatik çalışmalar yapmaktadırlar. türkiyede özelikle bursada dernekleşme ve çalışmalar yapılmaktadır.
1