ahmet piriştina

recai pengül recai pengül
saygı ve minnet duyduğum bir insan.

kent bilincine sahip olma konusunda izmirliler olarak ahmet piriştina'ya borcumuz muazzamdır. kanımca bu borç ancak şehrimize sahip çıkarak ödenebilir.

http://www.apikam.org.tr/index.php?p=2

"izmir’in tarihsel ve kültürel yapısıyla uyum sağlanamadığı takdirde izmirli olabilmek de mümkün olamayacağına göre, kentli kimliği ve kentli bilinci yaratmak için kurumlar oluşturmak ivedi bir ihtiyaç haline geliyor. kentli bilinci oluşturmayla hatırlama ve geçmiş bilgisi arasında güçlü bir ilişki bulunuyor. izmir’in yaşadığı tarihsel serüveni canlı tutacak, tarihsel yapıları ve mekanları tanıdık hale getirecek, tarih içinde izmir’deki yaşamın değişim dinamiklerini ortaya koyacak çalışmalar, geçmişle bugünün bağdaşmasını hazırlayacaktır. dolayısıyla değişimin doğal ve sindirilebilir bir seyir izlemesi mümkün olacağından, izmir’i bağlamından koparan ve geçmişine yabancılaştıran bir dönüşümün tahripkar etkisinden koruyabilmenin ön koşulu sağlanabilecektir. tahmin edileceği üzere söz konusu ön koşul yaşadığı kenti tanıyan, bilinçli ve aidiyet bağı güçlü izmirliler olması anlamına gelmektedir. işte kent arşivleri ve müzeleri bu bağlamda anlam kazanmaktadır.” ahmet piriştina, itfaiye binası restorasyon başlangıç tören konuşmasından (08.02.2002) http://www.apikam.org.tr/index.php?p=2
bu başlıktaki 35 giriyi daha gör