ahmet selahaddin bey

ofansif sol bek ofansif sol bek
1879-1920 yılları arasında yaşayan hukukçu, akademisyen ve siyasetçi.

1878'de erkan-ı harbiye miralayı ibrahim muhiddin bey ile asiye hanım'ın oğlu olarak istanbul'un üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. mekteb-i mülkiye'yi (siyasal bilgiler) bitirdikten sonra memuriyete başladı. üç yıla yakın bir süre reji idaresi muhafaza kalemi'nde çalıştı. bu görevinden sonra ziraat bankası kalemi katipliğini, duyun-u umumiye idaresi aşar ve gümrük resmi müsevvidliğine getirildi. bu görevlerinden sonra akademisyenliğe başladı. darülfunun'da (istanbul üniversitesi) hukuk dersleri verdi. özellikle devletlerarası hukuk alanında uzman bir isim haline geldi. 1911'de darülfünun hukuk-u düvel kürsüsü (istanbul üniversitesi devletlerarası hukuk kürsüsü) başkanı oldu. ancak, ittihat ve terakki muhalifi olan salih zeki ismindeki bir matematikçinin hastalık bahanesiyle işinden çıkarılmasına tepki olarak darülfünun'daki görevinden ayrıldı. 1914 seçimlerinde istanbul mebusu olarak meclis-i mebusan'a seçildi. birinci dünya savaşı'nın bitimiyle birlikte bu meclis dağılınca ahmet selahaddin bey'in mebusluk görevi de sona erdi. darülfünun'a dönerek ders vermeye devam etti. her türlü manda ve himaye fikrine karşı tam bağımsızlığa savundu. izmir'in yunanistan tarafından işgalinden sonra yapılan sultanahmet mitinginin düzenleyicilerinden birisi oldu. padişah vahdeddin başkanlığındaki şura-yı saltanat'ta (saltanat şurası) darülfünun temsilcisi olarak yer aldı. burada yaptığı "artık şura-yı saltanat değil, şura-yı millet zamanıdır" sözleriyle dikkat çekti. işgal karşıtı fikirleri dolayısıyla işgal güçlerinin ve osmanlı zaptiyesinin takibine uğradı. 1920 seçimlerinde bolu'dan mebus adayı oldu ve seçildi. ne var ki, seçimlerden kısa bir süre sonra hastalandı ve 20 ocak 1920'de yaşama veda etti. ünlü yazar haldun taner'in babasıdır.

(bkz: 1920 osmanlı meclis i mebusanı)