ahmet tayyar çulha

ofansif sol bek ofansif sol bek
1887-1971 yılları arasında yaşayan din adamı ve siyasetçi.

1887 yılında bolu müftüsü damat hacı mustafa izzet efendi'nin oğlu olarak bolu'da dünyaya geldi. 1897'de bolu imaret mektebi'nden mezun oldu. babasından özel din eğitimi, hafız durmuş efendi'den arapça dersi aldı. 1904'te istanbul'a gitti. istanbul müftüsü mehmet fehmi ve sivaslı hüseyin efendi'nin derslerine girip icazet aldı. darülfünun ulum-i diniyye-i aliyye'yi bitirdi. süleymaniye medresesi'nden ihtisas beratı aldı. istanbul'daki eğitimini tamamladıktan sonra bolu'ya dönüp yıldırım beyazıt medresesi'nde müderrisliğe başladı. bu görevinden sonra bolu sultanisi'nde (lisesi) arapça ve bolu dar'ül-hilafet'il-aliyye medresesi'nde müdürlük yaptı. kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşayarak bolu müftüsü oldu. 1920'de bolu mebusu seçilerek meclis-i mebusan'a katıldı. istanbul'un işgali ve meclis-i mebusan'ın dağıtılmasından sonra bolu'ya döndü. ilk tbmm'ye katılmasa da milli mücadeleyi destekledi ve ankara hükümetine bağlılığını bildirdi. bolu müdafaa-i hukuk cemiyeti'nin başkanlığını üstlendi. bolu'da ingiltere ve osmanlı hükümetlerinin desteklediği isyanların bastırılmasında önemli rol oynadı. bu arada müftülük görevini de sürdürdü. cumhuriyetin ilanından sonra da müftülük görevini devam ettirdi. diyanet işleri başkanlığı için iki defa adı geçtiyse de bolu'dan ayrılmayı reddetti. 1969 yılında emekliye ayrıldı. 3 nisan 1971'de hayata veda etti. adalet partisi bolu milletvekili (1961-1965), eczacı ve gazeteci turgut çulha'nın babasıdır.

(bkz: 1920 osmanlı meclis i mebusanı)