ainu

angesen angesen
taş devri asya topluluklarından gelen ve japon adalarının asıl yerlileri olan halk.

az bir nüfusa sahip olmaları ve yiyecek sıkıntısı çekmemeleri nedeniyle yüzyıllar boyunca uygarlıktan etkilenmeden dışarıya kapalı bir şekilde yaşadılar. yazıyı bilmiyorlardı, köyler dışında siyasi bir örgütlenmeleri de yoktu.

japonları oluşturan moğol halkı adayı istila ettikten sonra onlarla yakın ilişkiye geçtikleri 1600'lü yıllara kadar içe kapalı yapı korundu ancak japonlar ainuların en yoğun olarak yaşadıkları hokkaido adasını yerleşime açmak için ormanları katledip vahşi yaşamı yok edince ainu geleneksel yaşam biçimi de yok oldu. erkekleri geçici tarım işçisi oldular.

20.yüzyıl başlarında hokkaido adasında kalanların sayısı 15000 civarında idi.