ainur

aqua aqua
quenya: kutsal olanlar; tekili ainu. meleksi güçler, yüceler de denir.

ilúvatar tarafından eä'dan önce yaratılan ilk varlıklar. çoğu onunla kaldı ama valar ve maiar diye ayrılan bir bölümü ainulindalë'nin* tamamlanması, ungoliant ve balroglar diye adlandırılan bir bölümü de engellenmesi için dünyaya indi. ainur'un doğuştan gelen bir biçimleri yoktur ve isimleri de büyük olasılıkla eä'da verilmiştir. ruhsal varlıklardır ama aralarında akrabalıklar ve cinsiyet vardır.

1 - manwë

ainur'un en soylusu ve aratar'ın en kudretlisi. melkor'un kardeşi ve varda'nın kocası. eru'nun en sevdiği ve düşüncelerini en iyi anlayan ainu. arda kralı ve vala efendisi olarak divanları yönetti.

2 - melkor

büyük asi vala'nın quenya adı, başlangıçta ainur'un en güçlüsüyken zamanla kötülüğün yaratıcısı haline geldi, daha sonra morgoth, bauglir, karanlık efendi vs. diye adlandırıldı. silmaril'lerin zorla alınmasının ardından morgoth denildi. ulu savaş'ın ardından yakalanarak valar tarafından eä'nın dışına atıldı.

3 - aulë

bir vala, aratar arasında sayılmaktadır. demirci ve zanaatkarların efendisi, yavanna'nın eşi.

4 - varda

bir vala, en kudretli valië ve aratar içinde sayılır. yıldızların hanımı diye anılır. manwë'nin karısı ve onunla taniquetil'de yaşar. valar'ın en güzeli, melkor'un kadim düşmanı, ve yıldızları yarattığı için elflerin en sevdiği vala'dır. orta dünyada genellikle elbereth diye anılır.

5 - ulmo

ainu, ikinci en kudretli vala, aratar içinde sayılır; suların efendisi ve denizlerin kralı diye çağrılır.

6 - yavana

ainu, vala, ikinci en kudretli valië, aratar içinde sayılır, aulë'nin karısı ve vána'nın ablası; kementári diye anılır. arda'da büyüyen her şeyi korur, özellikle olvar'ı. arda'daki tüm bitkilerin ilk tohumlarını o ekmiştir.

7 - mandos

nadiren kullanılsa da haklı olarak yargıç, namo diye çağrılan vala'nın aman'da yaşadığı yerin adıdır ve genellikle mandos diye çağrılır.

8 - nienna

bir ainu, bir valië, aratar içinde sayılır. merhametin ve matemin hanımı. mandos ve lórien'in kız kardeşi. gözyaşları iyileştiricidir.

9 - oromë

aratar ve valar efendileri arasında sayılır, büyük bir avcıdır, ormanları ve dağları çok sever, yüce süvari olarak da anılır.
merveler melisler merveler melisler
ainur, j r r tolkien kurgusal evreninde, hayat veren yaratıcı iluvatar tarafından ilk yaratılan ırktır.
kelime anlamı kutsal varlıklardır. valar ve maiar olarak ikiye ayrılırlar. valar daha üstün ruhlardır, maiar ise onların hizmetindeki daha düşük ruhlardır. iluvatar'ın kendileri için yaratıığı sonsuz odalarda yaşadılar. her birinin, iluvatar'ın önünde şarkı söyleyerek onu eğlendirmesi için verilmiş güçlü bir sesi vardı. bir tek sözcük ve sönmez ateşi ile ilúvatar, daha sonra ea, elfler ve insanlar daha sonra ona arda, yani yeryüzü adını verdiler. ainur'un bir bölümü bu yeni yaratılmış dünyaya indiler ve arda'nın güçleri haline geldiler. arda'da kendi doğalarına ve sevdikleri güçlere göre farklı biçimlere büründüler; görünür biçimlere bağlı olmamakla birlikte, genellikle bunları giysi gibi giydiler ve daha sonraki çağlarda elfler ve insanlar onları bu biçimleri ile tanıdılar.