akp lilerin birbirlerini yiyip ete para vermemesi

harici gazelhan harici gazelhan
23 haziran mağlubiyetinden sonra gerçekleşen ve akıllara "aşçı bahçivana, bahçivan şöföre, şöför uşağa sonra hepsi uşağa" repliğini getiren yiyişme üzerine geliştirilen söylencedir.

işin öbür tarafına hiç girmiyorum bile...

sen anladın onu.