akrep burcu erkeği

1 /
hell guardian hell guardian
iyi benimsediği kimselere(tabi olursa) karşı melekleşen, diğerlerine karşı potanisyel ölüm tehdidi içeren,aşırı keskin zekaya sahip ama deli,psikopat, bozuk, kayış kopmuş.... ha bir de hiç unutmaz...
gorky gorky
kesinlikle kinci olduğuna katıldığım hatta bazen "yaw niye böle kinciyim" dedirten,yapılanları asla unutmaması ile ünlü burç erkeği..
nikiforenko nikiforenko
burçlardan her ne kadar anlamasamda, akrep burcuyum dendiğinde kızların üzerinde değişik bir etki yarattığını gözlemlemiş bulunmaktayım. artık isminden midir, özellikleri arasında sekse olan düşkünlüğünün yatmasından mıdır bilemeyeceğim ama emin olduğum konu en karizmatik erkek burcu olduğudur.
alaluna alaluna
esmerleri ve kumralları farklılık gösterir bunların. kumralları zararsızken, esmerlerinden kaçmak lazımdır. çapkınlık, yalancılık, kurnazlık, oyunculuk hepsi bundadır. bakışları karşı konulamaz cinstendir ama karşı koymayi bilmek lazımdır.
hell guardian hell guardian
eğer yükselen burcu da akrep ise insana dair her türlü en iyi ve en kötü dürtü, duygu ve hissi en ücra köşelerine kadar büyük bir bitmez tükenmez güçle hisseden kişilerdir.
kendilerine eğer hakim olamazlarsa en berbat hayata giderler. berbat bir karakterle bezenip , hem kendilerine hem çevrelerine dünyayı rezil ederler.
yok eğer hakim olurlarsa -keza bu yüksek kontrol güçlerinden dolayı daha olasıdır- bir melek gibi saf ve iyi olurlar.
hell guardian hell guardian
efendim buraya bir yazı yazıyorsak demek ki inanıyoruz bu olaya ve tahminen de inanan birinin okuyacağını düşünerek yazacağım. bu yüzden "amma da traş çekmişsin" demeyin. zira biraz yüzünüz tahriş olacak.


diyeceklerim genel olarak sadece benim çözümlediğim yorumlardır; arasanız böyle bir astroloji tanımı bulamazsınız. ayrıca ben de erkek olduğum için "... erkeği" başlığına yazıyorum. ayrıca ben olaya hem bilimsel (elektromanyetik) hem de islami açıdan bakarak yorumladığım için çok acayip gelebilir.

astrolojide burçlar önce dörde sonra da üçe ayrılır.
dörde ayrılırken genelde elementlerle ifade edilirler ancak ben doğrudan sabit burçlardan ayırırım. sabit burçlar (akrep burcu,boğa burcu,aslan burcu,`kova burcu) insan doğasının 4 temel uç eğilimini yönetir. daha sonra da kendi içlerinde iki ayrı alanda sivrileşip odaklanarak toplam 12 burç oluşmasını sağlarlar. diğerleri de belli konuda odaklanmış burç olduğu için en az sabit burçlar kadar da kuvvetlidir bu yüzden. sonuç olarak sağlıkolı bir insan aslında bütün bu 4 sabit burcun özelliklerini benimseyip eksikliklerini tamamlamalıdır.

burçların şurda burda anlatılan özellikleri her yerde kolayca ulaşılabilecek şekilde vardır ama temel olaylar hiç söylenmez. onlar da şunlardır:

aslan burcu bir insanın temel isteklerini ve temel ahlak düzenini düzenleyen burçtur. bunlar duygusal değil. çok ince bir çizgi var. örneğin en bariz özellik başarı isteğidir. bu duygusal bir şey değil. temel içgüdü diyebiliriz. hayatı, ilkeleri, ahlağı, erkekliği, canlılığı (dolaylı olarak çocukları) yönetir. bu bütün insanlar için geçerlidir. eğer aslan burcu adıyla andığımız bu burç (enerji, alan vs) oluşmamış (ya da yaratılmamış) olsaydı şu anda ahlak denen olguyu bilmezdik. bu yüzdendir ki aslanlar hep merttir, adalete çok önem verirler, düşmanlarına bile tarihte adaletli olmak adına savaşta haklar tanımışlardır.
- aslan burçları hem son derece içgüdülü adamlardır hem de ahlağı yönetme olaylarından dolayı felsefeye, dine ve ilkelere çok önem verirler.
yukarıda dedim ki sabit burçlar ikiye ayrılır. işte bu noktada aslan bu burcu bu geniş konulardan bir kola, daha dünyevi tarafa odaklanarak yani canlılık, içgüdüler ve isteklere odaklanarak koç burcuna dönüşür. özelikleri okunduğu takdirde bu dediğim anlaşılacaktır.
kalan konulara, yani daha soyut olaylara odaklanarak da yay burcu'na dönüşür. bugün hangi kaynağa başvursanız bu dediğimi doğrular ve ay burçlarının din, felsefe, siyaset ve yüksek öğrenim konularını ilgilendirdiğini görürsünüz. ama bu üç burcun da ortak özellikleri vardır ancak birbirlerinde ağırlık değişmiştir. daha uzun devam edebilirdim ama konumuz akrep erkeği..

fazla uzatmadan diğer ikisini de söyleyip akrep burcu'na geleceğim zira hala başlıkla alakamız yok.

kova burcu, aslanın aksine salt bilimsel aklı, fikirleri, yüksek zekayı, orjinalliği, iletişimi yönetir. bu burç olmasa (ya da yaratılmamış olsa) bu konular tam birer enkaz olurdu. hemen keselim; insan ilişkileri ve iletişimi terazi burcualır ve gelişir. aşırı gelişen bukonular artık terazi'nin doğrudan ilişkiler burcu olmasını sağlar. fikirleri, zekayı alan ikizler de en hızlı çalışan zekası olan, inanılmaz esnek fikirlere sahip olan burca dönüşür. aslan burcu'nu parçalarken yaptığımızla aynı mantık.

boğa burcu ise maddeyi, hizmeti, iş olgusunu, gerçekleri, somut zevkleri (müzik, güzellik, sanat, yemek, kokular, ten teması) mükemmelliyetçiliği, estetiği ve toplumsal statüyü simgeler. ayrıca bütün bunlara rağmen içlerinde insanlık kalması adına sevgiyi yöneten burçtur. (her şeyin bir dengesi vardır)
mükemmelliyetçilik ve hizmet konularında odaklanınca başak burcu oluşmuş, toplumsal statü ve iş olusuna odaklanınca oğlak burcu meydana gelmiştir. ayrıca her biri yine maddeci, gerçekçi, somut zevkleri benimsemiş adamlardır.eveeeet....
akrep burcu'na ne kaldı peki??? tek kelime: duygular ve psikoloji....
eğer varoluş içerisinde akrep burcu da olmasaydı dünyadaki bütün insanlar sadece hareket eden, yiyip içen, iş gören, çiftleşen, bilim üreten, 1984 filmindeki gibi bir toplum yapısının oluşturulmaya çalışıldığı, ağlanmayan, gülünmeyen, evlenilmeyen, insan ilişkilerinin soyut anlamda bulunmadığı (sadece iş için gerçekleşen) ama kesinlikle herhangi bir duygusu olmayan yaratıklar olacaktı. bu şu demek: bir insanı sevemezdiniz, bir yoksula acıyamazdınız, dinlediğiniz müziği sadece dürtüleri tetikleyen bir ritim aygıtı olarak algılardınız, bir insanla bir bakterin arasında gözünüzde fark olmazdı, dünya üzerinde önemli bir insan olmazdı çünkü hiç bir insan herhangi bir kalitesiyle beğeni toplamazdı. bir sanatçı da sevilmezdi. sanat olmazdı çünkü. anne veya baba sadece sizi proteinden insana çevirmeye yarayan varlıklar olurdu. aslında anne baba da olmazdı, üretim tesisleri olurdu. bilgisayar oyunları olmazdı çünkü eğlence duygusu da olmazdı. bir sınavı geçip geçmemenin herhangi bir etkisi olmazdı. aslan burcu'ndan dolayı sadece ahlak olgusu olacağından insanlar birbilerine mertlik gereği selam verecek ama ardından bir şey yapmayacaktı. boğa burcu'ndan dolayı insanlarda estetik duygusu yine olacak ama duygular olmadığı için bu sadece bir inşaatın mimarisinde işe yaracayacak şekilde kullanılırdı; düzgün duvarlar, simetrik cisimler gibi. kova burcu'nun varlığından dolayı dünya üzerinde yine fikirler olacak, fikir akımları gerçekleşecekti ancak duyguların olmamasından dolayı dünyada asla ama asla ulus devletleri oluşmayacaktı. hatta büyük olasılıkla din de olmayacaktı. çünkü her ne kadar aslan burcu'nun ahlaki yapısı sayesinde budizm gibi bir din oluşturulsa ve kova burcunun etkisiyle gelişen bilim sonunda "bu işin arkasında bir yaratan olmak zorunda"* sonucuna ulaşsa da duyguların olmamasından dolayı sadece öyle kalacaktı.

kısacası diğer üç sabit burcun eksikliğinde olabilecek felaketler gibi akrep de insanlığın, üzerine kurulu olduğu bir sütundur.

burada yine her şeydeki denge akrep burcunda da işler ve sadece duyguları yönetmenin yanısıra akrep burcunda diğer burçlarla eşitlenmesi adına yüksek zeka özelliği de mevcuttur. tıpkı boğa'da sevgi olması gibi. akrep ile kova dünyada beraberce yüksek zekayı, akrep ile boğa eşit bir şekilde de sevgiyi yönetir.

akrep burcu tek kelimeyle duyguları yönetir. şu bütün burçlari çin geçerlidir ki bir burcun özelliği neyse en büyük kusurları ve zaafları da yine o özelliğinin sapkınlaşmasından kaynaklanır. aslan burcu'nun otorite anlayışı sapkınlaşınca zorbalaşır, boğa'nın maddeyi iyi değerlendire huyu abarırsa cimrileşir, kova burcu eğer orjinalliği abartırsa asileşir, suç makinesine dönüşür.

akrep burcu iyi olarak her tür duyguyu; sevgiyi, insan psikolojisi ve bunun derinlemesine incelenmesi, mutlak derinliği, dini, aşkı, acıma ve yardımı, paylaşmayı, arkadaşlığı, görülmeyeni araştırmayı, merakı, iyilik olgusunu, sakinliği, duyguların mutlak kontrol altına alınmasını, farkındalık ihtiyacını, her türlü cinsel isteği, maddi manevi bir olma duygusunu, aileyi ve aile güdüsünü, sezgileri, resmin bütününü algılayıp sonra parçalara ayırmayı(boğa gibi önce parçalayıp incelemenin ve sonra bütünü anlamanın tam tersi), ve daha aklıma gelmeyen bütün ince ayrıntı duyguyu yönetir.

ancak bunların sapkınlaşması ile akrep burcu bu dünyadaki en magazin konusu halini almış durumuna dönüşür: nefret, tutku, acımasızlık, bencillik, tek başınalık, maddecilik(görülmeyeni araştırmanın çöküşü), kötülük olgusu, aşırılık (sakinliğin çöküşü), duygularda kontrolün elden çıkması ve bunalımlar, farkında olamadan öyle yaşamak, cinsel sapkınlıklar ve aşırılıklar, dolaylı olarak ırkçılık (aile duygusunun hayvanlaşması), entirakalar, ihtiras, aile duygusunun çöküşüyle (benlik ihtiyacı sahiplenmenin çöküşü yani) kıskançlık. bir boğa ile birleşince aşağılık kompleksi (sosyal statünün düşüklüğü + buna üzülmek)

bu adamlar bu yüzden böylesi her bir işin içindedir. kendinin fakrında olan bir akrep işi çözmüş ve iyi özellikleri taşır. ancak duygular dediğiniz şey öyle kolay başedilen bir şey olmadığından bu her zaman doğru olmaz ve burç yorumlarındaki o meşhuuuur manyak psikopat akrep tiplemesi tasvir edilir.


akrep burcu da ikiye ayrılır; aile, duyguların açığa vurulması konularında odaklanarak yengeç burcu'nu oluşturur. en çok ailesine bağlı burç bilindiği üzere yengeç burcudur. aile, yuva kavramı çok gelişmiştir. arabesk yapıları vardır. kolay ağlarlar. doğrudan duyguların açığa vurulması (ya da bunun sapıtarak vurulamaması)nı yönetirler. aile ile benlik duygusu birleşerek biz ve onlar olgusunu ortaya atar. dolaylı olarak akrep burcunun ırkçılığa sebep olmasıburdan kaynaklanır. biz ve onlar duygusu. yengeç burcu önce kendi ailesini sevdiğinden önce kendi ailesi, mahallesi, şehri (hemşehricilik), bölgesi, ülkesi, milleti üstündür... duygularda.. aşırıya kaçarsa olan olur. yengeçlerin tamamı vatanseverdir bu yüzden.

akrep burcu'nun diğer alanı ise sezgiler, iyilik, bütünü algılama ve yüksek zekadır. bu alanda odaklanınca balık burcu enerjisine dönüşür. balık burçlarında bu odaklanan konular artık iyilikten idealizm'e, dolaylı olarak mükemmelliyetçilik'e dönüşür. sezgileri çok kuvvetlidir. aynı zamanda yüksek zekayı da barındırır ancak bu öyle kova'daki gibi değildir. çünkü söz konusu duygu tabanlı bir burç olduğundan bu daha çok gizli kalır. arkada yardımcı. ama gerekli şartlar oluşunca (ki albert einstein'da bunlar oluşmuştur) bilim adamı çıkabilir. hatta gelin inceleyelim: einstein balık burcudur. yükseleni kova. adam zeki, dindar, sosyolog* (bu pek dikkat edilmeyen bir özelliğidir) ve malumunuz büyük üstat fizikçi. yani kova, balık ve akrep karışımı.


akrep burcu, bence özellikleri gereği erkek bir burçtur. ben aciz arkadaşınız, akrep burcu erkeğiyim, yükselenim akrep, ay burcum akrep. böyle düşünmem belki biraz da taraflı olabilir bu yüzden (nihahahaha).


ayrıca; (bkz: alın teri)
radiance radiance
diğer erkeklerden hiç bir ekstrem artısı bulunmayan bildiğimiz insandır.
23 yıldır akrep burcuyum hani biraz da astrolog ayakları yapalım, şaka maka 6 gezegenim akrepte gel gör ki hiç bir fantastik olayım olmadı şimdiye kadar. önümüzdeki bir kaç yıl boyunca sadece bakarak duvarı delmeye çalışacağım ancak pek umudum olduğunu söyleyemem.
luminaire luminaire
kardeşimden bildiğim kadarıyla tanımlamak için en uygun kelimenin "zehirli" olduğu insan cinsi.

inat, gıcık, yönetilemez.

bunların aksine çok iyi bi espri anlayışına sahip, ayrıca piskopat bakışları olduğu da doğru.

korkulacak insanlar değildir genel kanını aksine.
creme brulee creme brulee
hangi renk, boy, ırk, meslek ve yaş gurubundan olurlarsa olsunlar; kendilerini ele veren akrep bakışlı adamlar onlar. gözün rengi ya da biçimi farketmez; bir delici, derin, keskin bakış vardır ki onlarda; zaman zaman en ağır yumruğa bedel hakaretleri çarpar adamın yüzüne, ezer altında; bazense bütün hormonları yerinden sarsan afrodizyak etkisi yaratan, g noktası odaklı bir mıknatıstır. nefret mi ediyor, kısaknçlıktan mı ölüyor, "şimdi alırım seni şuracıkta yatırır yere..." imalı-manalı altyazımı geçiyor veya "senin gelmişini geçmişini..." diye başlayan zincirleme küfür tamlamasını mı kastediyor, anlaşılmaz.
yüksek libidolu bu adamları rotaya sokmak, bir iki kararlı ve oynak vücut jestine bakar. ama böbürlenmeye gelmez, bu jestler ve mimikler herkesin uygulayabileceği kadar basittir.
akrep zehirlidir, evet. ama panzehir de zehirdir. bu durumda bu zehir çift uçludur. yara da açabilir, olanı saradabilirler.
akrep bazen kendini de zehirler. hatta zehirden kafası o kadar kıyak olur ki, dumur edici bir duygusallıkla nice zehir enjekte ettiklerinin yasını iki göz iki çeşme tutabilir. sonra da aniden "- borsa bugün ne alemde acep?" diye bilgisayarının başına dönüp, sekreterine acı bir kahve getirmesini rica edebilir. zira bir kaç dakika sonra toplantıya girecektir.
kafasında kimseciklerle paylaşmadığı belli kotaları, kendince zaman zaman yıkarak tekrar kurduğu kuralları, düşünce kulvarları, ve puanlamaları vardır. borsa gibi bir mantıkla çalışır aşk hayatı. hisselerinizin neye göre değer kazanıp, düştüğünü siz kalpten gelen bir mantıksal çerçevede rayına oturtup çözmekle uğraşadurun; onun artı ve eksilerini hangi hissesi artmış değer yargılarından puanladığını bilemediğiniz sürece kıvrım kıvrım kıvrandığınızla kalırsınız.
ama aslında akrep, teslim alınmak ister, güçlü kadın ister, kendini üstüste ve fazla geçmesin ama, hayranlık uyandıradursun ister. iyi ata, büyük ata, hızlı ata oynamayı tercih eder. haklı olana değil, güçlüye oy verir. bazen çocukça bir anıdan kalma, nostaljik bir parfüm yüzünden duyguları karışsa da, o kokunun etkisi geçer geçmez "yapması uzun vadede karlı olacaklar" listesine çevirecektir başını. ve almak için harekete geçecektir, hayatını daha kolaylaştıracak, daha fazla olanaklara kendini meylettirecek kadını...
evet, evet, işaretler, mistik şeylere inanır fazlasıyla. tesadüflere inanmaz; onlar olması gerekenlerdir, ve herşeyin bir nedeni, birbiriyle bağlantısı vardır. ama bu mistizm yüklü işaretler bile karlı olanla bir ters düşsün, iptal edilecek ve yine "demek ki böyle olması gerekiyormuş" "bu da bir tecrübeydi zaten" cümleleri sarfedilip tarafından; aslında bu "karlı olana ters düşme" durumun kendisi bir işaret olarak yeniden inşa edilip; bir başka başlık altına geçecek, yeni hayat tarzına göre raf değiştirecektir.
tazmanya canavarı tazmanya canavarı
tehlikelidir. kazık atmaya çalışanı tam anlamıyla itin dötüne sokar, ibret-i alem için de çıkartmaz geri. tehlikeli olduğu kadar da sadık ve tutkuludur. mükemmel bir bağlılığı vardır. önemsenmeyi ve de önemsemeyi önemser. iplemiyor gibi takılanlara kafayı takar, ipletir. çok fazla uğraşmamak gerekir çünkü fil gibidir, asla unutmaz. intikam soyadıdır.
1 /