alem

greeen greeen
dünya anlamına gelen kelime
show tv'de geceleri çıkan cemiyet hayatını öğrenip kültürlenmemizi sağlayan çok gerekli program, olmasaydı kaliteli insanların çocuklarına aldıkları hediyeleri, gittikleri restoranları ve giderken ne giydiklerini hiç bilemezdik ve hayatımız eksik kalırdı
marooned marooned
buna dair en ilginç olgu society kelimesinin normalde sosyete olarak kullanılagelen halinin; avam olmaması daha şekil olması açısından sloganında cemiyet şeklinde kullanılmasıdır.ama cemiyet toplum demek olduğuna göre,cemiyet değil sosyete dergisi olan dergidir.
tuygun tuygun
canlıların sınıflandırılmasında kullanılan terimlerden en geniş olanı. alt birimi şubedir. ingilizcesi kingdomdır. robert whittakerın yaptığı sınıflandırmada 5 tane alem olduğunu belirtmiştir. bunlar animalia(hayvanlar), plantae(bitkiler, monera, protista, ve fungi(mantarlar) alemleridir.

carl woese ise, isimleri eubacteria ve archaebacteria olmak üzere monera alemini ikiye bölmüştür. günümüzde kullanılan iki sınıflandırma bu whittaker'ın 5 alemli ve woese'nin 6 alemli sınıflandırmasıdır.
ben olan ben ben olan ben
bir minarenin alemi sekize, bazı unsurlarının tekrarıyla da on bölüme ayrılır. aşağıdan yukarıya doğru, sırasıyla:

1. kaide, 2. küp (simit, karpuz) 3. kaide, 4. boyun (alt bilezik), 5. küp, 6. boyun (orta bilezik), 7. armudî, 8. küp , 9. boyun (üst bilezik), 10. hilâl (boynuz).

dücane cündioğlu'nun "osmanlı mabedinin ikonolojisi" isimli makalesindne alıntıdır.