alevi

acarabi acarabi
anadolu topraklarının asli ve yerleşik yaşayanları olmalarına rağmen osmanlı hanedanınca sistematik bir şekilde düzenli olarak azaltılmaya çalışılan mezhep mensupları.
bunun yüzünden ara ara çıkardıkları alevi isyanları genellikle kanlı ve bir çok cana mal olacak şekilde bastırılmış olduğundan, ellerinden geldiğince kendilerini içinde yaşadıkları topraklarda toplumun genelinden soyutlama yoluna gitmişlerdir.
belli edilmemeye çalışılmasına rağmen, içinde yaşadığımız yüzyılda dahi hala aleviler toplumdan dışlanmak ve ötekileştirilmek için çeşitli manevi ve siyasi baskılara maruz bırakılmaktadırlar.
notos: alevi değilim.
bu başlıktaki 255 giriyi daha gör