alevi

2 /
murat ve ali murat ve ali
yıllardır yanlış anlaşılan kesim

ortaokulu okuduğum okulda milli eğitime mensub bir öğretmen bile aleviler hz.aliyi peygamber olarak görür hz.muhammed onlar için önemli değildir diyip yeni nesillerin kafasını çeliyorsa veya kötü niyeti olmaksızın bilmeden kulaktan dolma olarak bunları söyleyebiliyorsa yazıklar olsun.
bayermuhen bayermuhen
türkiye şartların çoğu zaman ezilen, altta kalan bir kavramın insanıdır alevi. her zaman aleviliğin ne olduğunu bilmeyen yada alevilikten çıkar sağlamaya çalışan insanlar tarafından yıpratılmıştır. bazı insanlar bir dönem önde gelen alevilerin sol görüşlü olmasından dolayı alevilik=solculuk gibi saçma indirgemelerde bile bulunmuştur lakin asılsızıdır. bunun yanı sıra türkiyedeki alevilere en büyük zararlardan biri de almanyadaki alevi diasporasından gelir. alevilik hakkında doğru düzgün hiçbir eser vermemiş, hiçbir araştırma yapmamış bu grup dini değerlerden çok iyi çıkar sağlanacağını fark etmiş olmalı ki aleviliği marksizimle, solculukla, ateizmle ilişkilendirmiştir. dini bir oluşum nasıl ateizmle alakalandırılır yada çok değil bundan 200 yıl önce hristiyan bir toplum tarafından ortaya çıkarılmış sağ-sol kavramları 1400 yıllık bir mezhebin içine nasıl sokulur cidden anlamak çok güç.

bunların yanı sıra hepimiz gibi dini değerlerini kaybeden alevi gençleri, aleviliğin en büyük değerlerinden biri olan "dedelik" kavramına isyan etmiş, bir nevi dedeleri din sömürücü olarak görmüştür. misal üçün alevi dedesi bartın'a gelir ve tanıdık tanımadık tüm alevi aileleri ziyaret eder, bu aileler tarafından güzel bir şekilde misafir edilir, elbiseleri yıkanır, cebine harçlık konur. dede demek alevilerde, cami imamı gibidir fakat çok ayrı bir yeri vardır ve imamlar gibi maaş almadıkları için genellikle fakirlerdir. unutulmaya yüz tutmuş bu kavram yeni nesil tarafından nefret edilir bir hale gelmiştir. özetle yeni nesil alevi gençleri marksizmin etkisiyle dedeleri din sömürücüsü olarak tanımlamaktadır. (çoğunluk)

unutulmya yüz tutmuş ve şu sıralar aleviler arasında çok tartışılır olmuş bir diğer önemli kavramsa muhasiplik meselesidir. bunun da en büyük sebebi kapitalizimdir. muhasiplikte ölçüt, yani kıyas diye bir şey yoktur. şeytan kendini hz. ademle kıyasladığı için hiçbir nesne başka bir nesneyle kıyaslanamaz. paranın değerinin giderek artması sonucu muhasiplik olmadan yaşanmaz olmuş ve ikrar kavramıda doğal olarak unutulmaya başlanmıştır.


işte tüm bu zorluklara rağmen gerçek aleviler dinlerini yaşamaya çalışırlar. muhasiplik inançları yüzünden geçmişten bugüne kadar ticaret yapmadıkları için çoğu köylü ve fakirdir. cem evleri ve dedeler ayakta kalmaya çalışırken alevi diasporası ise bu insanların sırtlarından para kazanmaya çalışırlar. bunu yaparken aleviliğin islamın bir kolu olmadığını, hz. alinin tanınmaması gerektiğini iddia ederler. kısacası amaçları sadece çarpıtmak ve çıkarları doğrultusunda yeni bir alevilik düzeni kurmaktır.

bu ülkede resmi rakamlara göre 4milyon alevi var ve bu insanların hepsi vergi veriyor ama camileri kullanmıyorlar. yanı ımamlar hepimizin vergisiyle maaş alırken sadece sunniler için varlar.
bence cem evlerinde ki dedelere de imamlar gibi maaş bağlanmalı ve diyanet dinini yaşamak isteyen alevilere yol göstermelidir. en azından diasporaların eline bırakmamalıdır. gerçek hakta adalette budur.
ben alevi bir insan değilim, sunnilik konusunda hassasımdır. ama benim camime kul hakkı karışması canımı sıkar, bir yerden sonra herkes bildiği doğruları söylemek zorunda kalır.
tembel tembel
mavi gömlek giyerler, gümüş köstek takarlar, hafif şehla bakarlar, bir de baktı mı kalpten yakarlar. evet, bana göre alevilik budur.
bulletproof bulletproof
başlı başına bir kültürdür alevilik, şunun uydurduğu bunun kıçından salladığı bir şey değildir. araplığın etkileri o kadar baskın değildir türkiyedeki alevilerde, bu nedenle sünni kültürden farklıdır alevilik. sünnilerin saygı duyduğu şeyleri sallama oranlarının budistlerin saygı duyduğu şeyleri sallama oranlarından yüksek olması için bir neden yoktur, sallama gibi bir zorunlulukları da yoktur, sonuçta başkasının inancı gereği saygı duyduğu bir şey olduğu için aleviler de saygı duyarlar. alevi kültürünü ergen isyanı ile bir tutup sisteme ve devlete karşı olan herşeyi sahiplendiklerini söylemek ise asıl saygısızlıktır. sola yatkın ve halkçı olmaları ise içinde büyüdükleri kültürdeki değer önceliklerinden kaynaklanmaktadır, sonuçta içlerinde benim kabem insandır diyen çoktur. birbirlerini koruyup kollamaları ise son 500 yıldır ezilmelerinden kaynaklanmaktadır. bu ezilme son zamanlarda eski etkisini yitirmiş olsa da birbirlerini koruyup kollarlar. eğer adam gibi eleştirirseniz eleştiriye de gayet açıktırlar. maraştan, sivastan da bütün sünniler sorumlu tutulamaz, tutan saçmalıyodur, ama yapılanları kimin yaptığı da ortadadır.
vejetaryen kurt vejetaryen kurt
asalet sahibi,delikanlı olanı da var; ezan okunduğunda "türküm çaldı,oynayalım hadi beyler" diyen densizi,saygısızı da var. büyük çoğunluğu insan olmaktan öte alevidir. alevilik refleksleri daha kuvvetlidir. aynı istanbul üniversitesi'nden mezun olan birinin halaaa galatasaray lisesi'nden mezunum demesi gibi bişi..
tembel tembel
birilerinin kıraathane yönetimine kızıp salladığı kozlu bir iskambil oyunu. alevli meyve tabağı sipariş etmeye çalışırken yanlışlıkla ortaya çıkmış olma ihtimali yüksek kurum ve kuruluş.* ayrıca dünya da fiskos tepsisi gibi düz ve bir öküzün boynuzlarıyla rezonans halinde bana göre.
eleanor eleanor
bir dolu gerizekalının eleştiri bile olmayan sövgülerine maruz kalan kesimdir.

kökeni mecusiliğe kadar giden eski bir dinsel inanışın, biraz hristiyanlık sonra da islamla karışmış halidir denebilir. mezopatamya ve anadolu inanışıdır haliyle. zazaların ve kürtlerin asli inanışıdır. dediğim gibi bunu da mecusiliğe* dayanıyor olmasından alır.

bugün sorsanız çoğu kendini islamın içinde olarak görür. allah inancı, kuran -ı kerim i kutsal kitabı olarak alma ve hz. muhammed i peygamberleri olarak görme konusunda kesindirler.

ancak; bir kısmı da aleviliğin insan sevgisine dayanan felsefesini kabul edip yalnızca kültür olarak yorumlayıp dini tarafını önemsemezler, çünkü ateisttirler.

her neyse; laiğiz demeleri ya da cumhuriyete sahip çıkmaları daha çok osmanlı devrinde başlarına gelmedik kalmadığındandır. sunni inanışına sahip olmayan bir kesim olarak ve arkalarında bir güç de bulunmadığından başlarına gelmedik kalmamıştır. egemenlerin kendilerine benzemeyeni yok etme mantığının kurbanlarıdırlar. asırlardır yakılırlar, sürülürler, katledilirler, haklarında edilmedik hakaret kalmaz. ama onlar hala vardır var olacaktır da.cumhuriyet döneminde de az katle mahkum olmadılar ama yine de islami bir devlet içerisinde yani dine dayanan bir yönetim içerisinde hepten yokedileceklerini bildiklerinden , cumhuriyete ve değerlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. çoğu böyledir. gençleri dini eğitimin yeterli verilmemesi nedeniyle ve ezilmiş olmanın bir getirisi olarak tüm insanların eşit olarak görüldüğü, doğuştan getirilen özelliklerin değil de sonradan kazanılanların önemli olduğunun belirtildiği sol siyasi anlayışı taşırlar. çünkü sol insana değer verir ve bu da insan sevgisinin gerisinde bir felsefe olarak yeraldığı alevi gençleri için çekicidir.

din temelli bir yapı olduklarını unutmuş falan da değildirler. sadece önemsemezler .
johnny deep johnny deep
bir kandilden bir kandile atıldım
turab olup yeryüzüne saçıldım
bir zaman hakk idim hakk ile kaldım
gönlüme od düştü yandım da geldim

ezelden evvele biz hakkı bildik
hakktan nida geldi hakka hakk dedik
kırklar meydanında yunduk pak olduk
i̇stemem yunmayı yundum da geldim

şunda bir kardaşla kayda düşmüşüm
pirler makamında yanmış pişmişim
kırklar meydanında hem görüşmüşüm
i̇stemem yanmayı yandım da geldim

şah hatai eder senindir ferman
olursun her kulun derdine derman
güzel şahım sana bir canım kurban
i̇stemem kurbanı kestim de geldim
94143243431512659321054872390486828512913474876027 94143243431512659321054872390486828512913474876027
şahsım adına ve tanıdıklarım adına kişiye özel diyanet işleri istemedik,
ama şunu isteyenini gördüm, bizi de dinlesinler bizim de inançlarımıza, ibadetlerimize saygı göstersinler diyenini gördüm.

laiklik, insanların inançlarının gereğini yapmamayı şart koşan bir devlet ilkesi midir ki bazı anlama özürlü varlıklar;

->aleviler madem laiktirler neden cemevi isterler diye bir laf etmiş.

komiktirler vesairedirler diye diye tonlarca bitlik bytelık veriyi israf etmişler.
laiklik bir inancın gereğini yaparken; bunu inancından başka bir konuyla veya makamla işkillendirmemeyi şart koşmaktadır. birisi camiye gidiyor diye laik olamayacaksa; meclisi bir cuma namazı sonrası açan atatürk'ü de laik değil diye suçlamış olacaktır. asıl komedi zaten bundadır. bir insanın ibadetini yapması normaldir ve bu bir sorun teşkil etmemektedir; sorun kendi ibadetini yaparken başkalarının inanç özgürlüğüne, ideolojisine, yaşam tarzına karışmakta yatar.

bugün bir takım sindirim ve düşünme güçlüğü çeken varlığın, yaptığı en büyük hata budur;
bizim dinimiz şöyle, böyle siz bu kalıplara uymuyorsunuz sizi dışlamamız, linç etmemiz gerekiyor. işte alevilerin inançları da bu dışlamaya maruz kalmış, oysa aynı fidanın gülleri olan bu inançlarının hoşgörü dininde birbirine saygı duyması ve birbirini koruyup kollaması gerekmektedir. müslümanlığın hiçbir yerinde bu linç girişimleri alenileştirilip, yasallaştırılmamıştır. ancak inandıkları dinin gereklerini bilmeyen yobazların gözlerini, kur'andan çevirip şeyhlerinin yazdıkları kitaplara dikmesi ve sonrasında allah inancından, kur'an'ın değişmezliğinden uzaklaşıp katliamlara girişmeleridir. bunun dinimizde yeri yoktur.

ve laiklik çerçevesinde aleviler inançlarının korunup kollanacağına, ibadetlerinin gereğinin yapılmasının sağlanacağına inanarak laikten vazgeçmezler. onun için alevilerin laikliğine eleştirel bir yönden yaklaşabilmek için bu aradaki nüansı fark edebilmeleri gerekmektedir. aksi halde ağzında salyalarla sokaklarda dolaşan bir kuduz itten öteye gidemezler.

bir de alevilerin hepsinin;
*iyi olması,
*namuslu olması,
*allah'a inanması,
*oruç tutması,
*namaz kılması,
*cemevine gitmesi,
*camiye gitmesi,

beklenemez, çünkü beş parmağın beşi de bir değildir.

ayrıca belirtmeliyim ki;
ben allah'a inanmıyorum, cemevine gitmiyorum, camiye de gitmiyorum, vesaire vesaire diyen birisi zaten alevi olamaz; sadece ateist olur. ve bu durumda eğer aleviliği bir inanç olarak bir varlığı yüce, yaratan ve tek olarak kabul eden bir sistem olarak kabul edersek; bu tür birisinin böyle bir sistemin ya da inancın içinde yeri yoktur.

bu daha da uzar gider; ancak islam akıl ve mantık dinidir, ayrıca da hoşgörü dinidir. onun için farklar insanları ayırsa da islam ve inançları asıl kaideleri birleştirir.

kısaca;
laik,
müslüman,
alevi,
bu üç kavram bir arada olabilir, uyum içinde olabilir, bunda bir tezat yoktur.( yani sorun yok.)
fintasfenkinör fintasfenkinör
aman dikkat et oranın halkı alevidir ne olacağı belli olmaz diyen insanları hayatımdan çıkarma sebebim. atamıza sonsuz bağlılıkları, inançlara saygıları, candan tavırlarıyla gönülleri titreten canlar...
trediak trediak
yatılı okulu kazananan çocuğa aile defaatle tembihler.
--oğlum sakın kimseye belli etme.bi iş gelmesin başına.
çünkü bi işler gelmiştir önceleri başkalarının başına.işten atılanlar,dayak(hatta kurşun) yiyenler olmuştur.
çocuk artık 28 indedir.ama inatla sevmektedir insanı, hala tam insan kimliği taşımasa da.
2 /