ali cenani

ofansif sol bek ofansif sol bek1872-1934 yılları arasında yaşayan siyasetçi.

1872'de köklü ve asil bir ailenin çocuğu olarak istanbul'da dünyaya geldi. rüştiyeyi (ortaokul) bitirdikten sonra özel eğitim aldı. siyasete atılarak ikinci meşrutiyet'ten sonraki ilk meclis-i mebusan'a halep mebusu olarak seçildi. 1908 seçimlerinden sonra 1912'de halep'ten, 1914'te antep'ten mebus seçildi. mebusluk görevi 21 aralık 1918'e değin sürdü. 8 ocak 1920 seçimlerinde ikinci kez antep mebusu seçildi ve toplamda 4. kez meclis-i mebusan'a girdi. 16 mart 1920'de istanbul'un işgal edilmesinden sonra tutuklanarak malta'ya sürüldü. malta'da bir süre tutsak kaldı. bir esir takasıyla serbest kaldıktan sonra ankara'ya gelerek tbmm'ye katıldı. bir yandan tbmm'de gaziantep mebusu olarak görev yaparken, diğer yandan da adana ve antep'te milli mücadelenin örgütlenmesine uğraştı. 1923 seçimlerinde üçüncü kez gaziantep mebusu seçilirken, toplamda beşinci kez mebus seçildi. ali fethi bey ve ismet paşa hükümetlerinde ticaret vekilliği (bakanlığı) yaptı. bakanlık görevi 1926'da sona erdi ve yerini izmir mebusu mustafa rahmi bey'e bıraktı. 1927'de üçüncü kez gaziantep'ten mebus seçildi. ancak, bu dönemde hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle yüce divan'a sevk edildi. bakanlık döneminde bakanlık emrine verilen 500.000 lira'nın kullanımında usulsüzlük yaptığı suçlamasıyla yargılandı. 14 mayıs 1928'de sona eren davada 1 ay hapis ve 170.000 lira tanzim etme kararları çıktı. bu davadan sonra siyasetten uzaklaştı ve 5 aralık 1934'te hayatını kaybetti.