ali şeriati

10 /
nautilus nautilus
iki az zekalı ülkenin on yıl savaşıp, sonunda birbuçuk milyon insanın ölüp/yaralanarak, savaşta petrol satıp, dünya silah endüstrisine destek olmasıdır ortadoğu. savaşın sonunda hiç bir şey olmaz. ali şeriati ise bunu öngöremez.

şark ağlaklığı.
10 /