ali şir nevai

alqan alqan
çağatay edebiyatının en büyük şairlerindendir. soylu bir aileye mensuptur. çok iyi bir öğrenim görmesinin yanında çağının önemli şehirleri olan semerkant'ı ve horasan'ı dolaşmıştır. en ünli eserlerinden biri farsçayla türkçeyi karşılaştırdığı muhakemetü l lugateyndir
cadu cadu
eserlerinin bir kısmı:

1. bedayiü'l- bidaye
2. nevadirü'n nihaye
3. hazayinü'l maani: bu eseri de 4 divandan oluşur.
a. garayibü's- sıgar
b. nevadirü'ş- şebab
c. bedayiü'l- vasat
d. fevadü'l- kiber
4. muhkemetü'l lügateyn
5. hamsesi. bu hamseleri oluşturan divanları da şunlardır.
a. hayretü'l- ebrar
b. ferhad ve şirin
c. leyla ve mecnun
d. sab'a-i seyyar
e. sedd-i iskenderi
6. tarih-i müluk-ı acem
7. mecalisü'n- nefayis
8. hamsetü'l evzan
9. halat-ı pehlevan muhammed
10. lisanü't tayr
11. seb'at abhur
12. halat-ı seyyid hasan risalesi
gamzee gamzee
ilk dönem, gençlik, olgunluk, yaşlılık olmak üzee 4 divanı bulunan şair. hatta 4 divan geleneğini yaratmış şair.

bahar boldu vü gül meyli kılmadı könglüm
açıldı gonce vü likin açılmadı könglüm

(bahar geldi, güle meyletmedi gönlüm, gonca açıldı ama açılmadı gönlüm)
kurreder kurreder
ismi çok hoşuma gitmekte. bana alinin, nevai de, şirle bulaşacaklarının haberini verir gibi geliyor bu isim.
bari eli boş gitmese ayıp olur.
naznaz naznaz
lisede,edebi metinler dersinde bol bol adı geçer bu şahsın...kaşgarlı mahmut,hacı ahmet yesevi,kutadgu bilig gibi diğer edebi ismlerinde yer aldığı bu ders içeriği ile bir dönem boyunca haşır neşir olursunuz ... zira ders 4 kredidir,ciddidir...
oyledegılo oyledegılo
15.yy.da yaşamış divan edebiyatı şairi. muhakemetü”l-lugateyn adlı eserinde türkçe“nin farsça“dan daha üstün bir dil olduğunu savunmuştur. anadolu dışında türkçe şiir yazan ilk şairdir.
soft camel soft camel
16. yüzyıldan itibaren eserlerini anlamak ve tanıtmak için sözlükler, gramer kitapları, antolojiler hazırlanmıştır. anadolu, hindistan ve i̇ran-türkistan sahalarında divanlarını okumak için hazırlanan sözlükler büyük önem arz eder. bu sözlükler şunlardır:
1. abuşka
2. senglâh lugati
3. bedâyiü'l-lüga
4. fazlullah han lügati
5. kitâb-ı zebân-i türkî
6. hulasa-i abbasî
7. el-tamga-i nasırî
8. fethali kaçar lügati
9. lugat-i çağatay ve türkî-i osmanî