allah a tanrı demek

tainakan tainakan
allahın isme, sıfata ve saygıya ihtiyacı yoktur. hele hele bu sıfatın kaba kuvvetle korunmasına hiç ihtiyacı yoktur. ne olduğu açıktır, nettir, isimler tanımlama için asla tek başlarına yeterli olamazlar. bu sebeple nasıl hitap edeceğimizi tartışmaktansa varlığını, varlığımızı ve bunun nedenlerini tartışmak kendimize ulaşmakta daha yararlı bir adım olur. kısacası boş konuşmayalım işimize bakalım...
bu başlıktaki 569 giriyi daha gör