allaha şirk koşarken dalağı şişen ateist

filhamdiye filhamdiye
hoşgelmiş yazar kardeşimizdir.
ancak nicki beni düşüncelere gark etmiştir.

şöyle ki:

şirk kavramı literatürde allah'a ortak koşmak, bir şeye veya din bilginlerine, şahısa ilahi özellikler atfetmek, allah adına dinde kanunlar koymak anlamına gelir.

ateizm ise en basit ifadesi ile tanrı veya tanrıların varlığına dair inanç yokluğudur. ateistler, bazı kurumlar ve kişiler tarafından "tanrıtanımaz" olarak isimlendirilse de, bu isimlendirme var olan bir tanrıyı reddetme fikrine atıfta bulunduğu için ateistler tarafından uygun görülmez.

hal böyle iken bir ateist inanmadığı, tanımadığı allah'a nasıl şirk koşabilir? ateistler bunu da açıklasın!!!

nickinizin "allahı inkar ederken dalağı şişen ateist" olarak değiştirilmesi mantığa daha uygun olacaktır. (i̇nkar dalağı şişirir mi o da ayrı bir durum. ancak bu konuya gerek kavramsal gerekse fiillen çok vakıf olmadığımdan üzerinde durmayacağım.)
bu başlıktaki 3 giriyi daha gör