alman ideolojisi

yosif visaryanoviç yosif visaryanoviç
karl marx ve friedrich engelsin ortaklaşa çalışmalarından birinin ürünü kitaptır.1846 yılında yazılmıştır fakat o dönemde basılamamıştır.

kitabın adında geçen ideoloji kelimesi egemen ideoloji,sömüren sınıf anlamını temsil etmektedir.

diyalektik ve tarihsel materyalizmi en kapsamlı şekilde anlatan kitaptır.

feuerbach katı bir materyalisttir, hatta kiliseye karşı isyan eden bir kişidir. marxda materyalisttir fakat bu kitabında feuerbachı eleştirir. çünkü feuerbach, dini reddeder ama insanı ahlaki bir değer olarak görür.toplumsal ilişkiler, toplumsal tezler,sınıf savaşımı gibi dikkat edilmesi gereken konuları görmez.

hegeli tanımlayan ise diyalektiktir. hegel herşeyin değişim halinde olduğunu söyler ancak bu değişimi tanrının yaptığını savunur. marx hegelinde bu yönünü eleştirir ve feuerbah ın materyalizmini, hegel in diyalektiğini alıp diyalektik materyalizmin kurucusu olur.

bu bilgiler kitabın sadece bir kısmını oluşturuyor ve bu bile kitabın okunması için geçerli bir neden gibi.

`filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, asıl sorun onu değiştirmektir`. der birde marx yoldaş.

son olarak karl marx bu kitabında da kurtuluşun sosyalizmde olduğunu vurgulamıştır.
leonid leonid
marx ve engels'in kendi görüş açılarıyla alman felsefesinin ideolojik bütün tarzları arasındaki uzlaşmaz farklılığı göstermek üzere, birlikte giriştikleri zorlu bir çalışmanın sonucu olarak doğmuş önemli eser.

daha önceleri sol yayınları tarafından 120 sayfalık bir çevirisi yapılmıştı. tamamı ise ilk defa evrensel basım yayın tarafından çevrilmiştir ve okuyuculara sunulmuştur.

konuyla alakalı arkadaşlar için bulunmaz fırsat. çevirisi için çok büyük emek harcanmış ve ciddi bir kaynak olmuş. tabi okuması da zor bir kitap. henüz bitmedi ama okuma zorluğu açısından kapital'e yakın.
avluda oturan sizofren avluda oturan sizofren
''egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda, egemen düşüncelerdir, başka bir deyişle, toplumun egemen maddi gücü olan sınıf, aynı zamanda egemen manevi güçtür de. maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf, aynı zamanda zihinsel üretimin araçlarını da emrinde bulundurur, bunlar o kadar birbirinin içine girmiş durumdadır ki, kendilerine zihinsel üretim araçları verilemeyenlerin düşünceleri de aynı zamanda bu egemen sınıfa bağımlıdır.''

alman ideoloji'sinden..
avluda oturan sizofren avluda oturan sizofren
gerçekten, kendisinden önce egemen olan sınıfın yerini alan her yeni sınıf, kendi amaçlarına ulaşmak için de olsa, kendi çıkarını, toplumun tüm üyelerinin ortak çıkarı gibi göstermek zorundadır, ya da şeyleri fikri planda açıklamak istersek, bu sınıf, kendi düşüncelerine evrensellik biçimi vermek ve onları, tek mantıklı, evrensel düşünceler olarak göstermek zorundadır.

alman ideolojisi'nden

(marx burada, burjuvaziyi kastederek yazıyor)