alp

iskoc iskoc
türkçe yiğit savaşçı anlamına gelen kelimedir.ayrıca ingilizcede de yer alır.kökeni 15. yüzyıldır.ingilizcede yiğit kahraman savaşçı ve çok yüksek dağ anlamına da gelmektedir.
aytok aytok
islamiyet öncesi sözlü edebiyat için kabul edilebilecek iki nazım türünden biridir. diğeri ozan tipidir. alp tipi ürünler savaş, kahramanlık konularını içerirdi.
sakil sakil
türkiye'de erkek ismi olarak kullanılanı "kalın l" ile okunur. zaten türkçe kökenli kelimelerde inceltme olmaz. eğer "ince l" ile okursanız dağ ismi olanı (alpler) telaffuz etmiş olursunuz.