alp er tunga sagusu

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
1
rasputin
edebiyat dersinde dersi dinlemeyen arkadaşımı hocanın kaldırıp açıklamasını istemesiyle arkadaşımın:

''hocam alper tunga ölmüş galiba'' diye açıklayıp bizi koparttığı şiir
legionturk
aslında komik olduğu kadar üzücü hadise hadi bu eski bir eser bundan 100 yıl önce yazılanı bile anlayamıyoruz. herzamanki gibi
fuck english
love türkçe
nonscholasedvitadiscimus
yukarıda bulunan giricik destanın son kısmına ait bir sagu olup divan-ı lugat-it türk'ten alınmıştır.bu saguda mealen;alp er tunga, türk beyleri içinde adı ve kutsallığı bilinen ve tanınan bir yiğit idi; geniş bilgisinin yanında sayılamayacak kadar çok erdemi vardı: bilgiliydi, anlayışlıydı, meziyetleri çoktu. iranlılar ona, afrasyab adını vermişlerdi. afrasyab dünyaya hükmetti denilmektedir.
nonscholasedvitadiscimus
alp er tunga öldi mü?
isız ajun kaldı mu?
ödlek öçin aldı mu?
emdi yürek yırtılur.
ödlek yarağ közetti
oğrun tuzağ uzattı
begler begin azıttı
kaçsa kah kurtulur?
begler atın urgurup
kadgu anı turgurup
mengzi yüzi sargarup .
korkum angar türtülür.
uluşıp eren börleyü
yırtıp yaka urlayu
sıkrıp üni yırlayu
sığtap közi örtülür.
könglüm için ötedi .
yitmiş yaşıg kartadı
kiçmiş ödig irtedi
tün kün kiçip irtelür
nonscholasedvitadiscimus
bugünkü türkçe ile şöyle denmektedir:
alp er tunga öldü mü?
kötü dünya kaldı mı?
felek öcünü aldı mı?
şimdi yürek yırtılır.
feleğin silahı hazır
gizli tuzak kurdurur
beyler beyini vurdurur
kaçsa nasıl kurtulur?
beyler atlarını yorup
kaygıdan çaresiz durup
beti benzi sararıp
sarı safrana döndüler.
erler kurt gibi hıçkırdı
yaka bağır yırtıp durdu
acı ağıtlar çığırdı
yaş akar gözler kurur.
gönlüm içinden yandı.
geçmiş zamanı andı.
geçen günler nerdedir
agust bocuu muittin
yaradılış destanından sonra bilinen ilk büyük ve millî türk destanı alp er tunga destanıdır. fakat bu destanın, hattâ özeti hakkında dahî kesin bilgiler edinilmiş değildir; çok eski çağlarda ve türk boylan arasında böyle bir destanın söylenmiş olduğu, bilinmeyen sebeplerden, belki de bu destanlardan sonra çekirdeklenmeye başlayan ve daha etkili bir şekilde türk boylarını coşturan destanlar, özellikle oğuz kağan destanının etkisiyle unutulmağa başlamış olabileceği varsayımını kabul etmek zorundayız,
1