alper taş

dag atesi dag atesi
evvel temmuz festivali kapsamında samandağ'da gerçekleştirilen solda örgütlenme ve yeniden kuruluş panelinde kurulması planlanan çatı partisi konusuna bence doğru yerden eleştiriler getirmiştir.

"
- kürt ulusal hareketinin önderliğinin sol olması, tabanının yoksul, emekçi kesimlerden oluşması hareketi sosyalist yapmaz. çünkü ulusal hareket çok farklı dinamikleri içinde barındırır, farklı kesimlerin çıkarlarını ulusal birlikteliğin çıkarları temelinde konsolide eder.

- blok, batı'da sosyalistlerle, doğuda kendi sağında yer alan yapı ve adaylarla ittifak yaptı. ulusal hareket açısından bunu anlamlı buluyoruz. ancak türkiye sosyalist hareketi ezilenlerin olduğu bir hareketle nasıl ilişki geliştirecektir.

- tabii ki dil, kültür, kimlik ve tüm talepleri anayasal güvence altına alınmasında onların yanında yer alan, birlikte mücadele eden bir anlayış içinde olunmalıdır. bunlar sosyalistliğin asgari gereğidir.

- ancak arkadaşlarım da kabul eder ki seçilmeleri sosyalist, devrimci bir sınıfsal toplumsal dinamiğe dayanmamakatadır. biz işte bu noktada devrimcilerin bağımsız politik mücadelesiyle toplumsal sınıfsal tabanının oluşması için devrimci bir merkezin kurulmasını uygun görüyoruz.

- ödp bugün içinde bulunduğumuz konjüktürde devrimci merkezin odağı değil ancak bir parçası, bir öznesi olabilir. iki şeye ihtiyacımız var birleşik emek hareketi, bu yerelden merkeze ve merkezden yerele örgütlenen birleşik bir emek hareketidir. ikincisi ise birleşik devrimci merkeze ihityacımız var. bizce bu çatı partisi olmaz. bunu söyleyelim.

- parti formuyla başlamak bizce mücadeleye en başından sekte vurmak olur, fakat belli eylemlerde yan yana gelişlerle bir platform etrafında toplanmakla da olmaz.

- belli bir hukuku, bağlayıcılığı olan, kendini tanımlayan bir oluşum olmalıdır. bu belki bir meclis olabilir. her şeyi konuşabiliriz. ancak bu parti olamaz. bize göre farklı ideolojik çevreleri ortak bir ideolojij program çerçevesinde parti formundanda yan yana getiren bir noktada birlikye olmayı doğru görmüyoruz.
"

haberin tamamı için:
http://www.birgun.net/politics_index.php?news_code=1310545101&year=2011&month=07&day=13
bu başlıktaki 36 giriyi daha gör