amerikyum

chaconne chaconne
simgesi: am
grubu: aktinid
atom numarası: 95
bağıl atom kütlesi: 243
oda sıcaklığında: katı
erime noktası: 994°c
kaynama noktası: 2607°c
yoğunluğu: 13,67 g/cc
keşfi: 1945 - g.t. seaborg, r.a. james, l.o. morgan, a. ghiorso
atom çapı: bilinmiyor
elektronegatifliği: 1,3
elektron dizilimi: 1s22s2p63s2p6d104s2p6d10f145s2p6d10f76s2p6d27s2
yükseltgenme basamağı (sayısı): 6, 5, 4, 3
radyoizotopları: yok
negrofili negrofili
tabiatta bulunmayan amerikyum çekirdek enerjisi üzerindeki çalışmalar esnasında uranyumun alfa tanecikleriyle bombardımanı neticesinde 1945’te glenn t seaborg ve yardımcıları tarafından elde edilmiştir. bu element ve hidroksiti tartılabilecek miktarda, tecrit edilmiştir. kütle adeti 241 olan atom beş yüz sene kadar periyotlu bir radyo aktıflık gösterir. nükleer santraller de uranyumun alfa taneciklerinin bombardımanından elde edilir. amerikyum gümüş beyazlığında bir metaldir. kolay elde edilebildiği için en önemli izotopu amerikyum–241'dir; bu izotop plütonyumdan elde edilmiş ve akışkan yoğunluklarının ölçümünde, kalınlık ölçmede uçak yakıtı göstergelerinde ve uzaklık algılayıcı aygıtlarda kullanılmıştır.