ampirik

legendhakan legendhakan
deneye dayalı olan deneysel olandır . deneycilik anlamına da gelir . akılcılığın karşıtıdır . bilginin deneyimle veya duyumlar sayesinde kazanılacağının savunulduğu görüştür . bu görüşe göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur. insan zihni, bu nedenle boş bir levha gibidir.
ebucehil ebucehil
türkçesi deneye dayalı veya deneyciliktir . empirizm veya ampirizm olarak adlandırılır . bu görüşe göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur deneme yanılma yöntemiyle insanlar bilgileri edinirler .