anadolu selçuklu devleti

easy company easy company
alparslan, malazgirt savaşı'ndan sonra bu savaşa katılan komutanlarına anadolu'da türklerin yerleşebilecekleri yerler bulmalarını emretti. selçuk bey'in büyük torunu olan süleyman şah 1074'de antakya'dan girip 1075'de iznik'e kadar ilerledi. iznik'i birliklerinin merkezi yaparak anadolu selçuklu devleti'nin temellerini atmış oldu. anadolu'da müslüman bir türk devletinin bulunması, doğudaki müslüman türklerin bölgeye göç etmesine neden oldu. türk nüfusu artarken bizans'ın iç savaşlarından sıkılmış olan yerel halk da daha adil olan türk yönetimine sıcak bakmaya başladı. zamanla onalr da müslüman oldu. 2. kılıç arslan dönemine kadar bizanslılarla ve diğer türk devletleri ile savaşlar yapıldı. bu zamana kadar türkleri anadolu'dan çıkarmayaa çalışan bizans ve haçlı ordusu, bir ara türkleri orta anadoluya kadar çekilmek zorunda bırakmışsa da 1176 da 2. kılıç arslan'ın miryokefalon savaşı'nı kazanması ile artık türkleri anadolu;dan çıkaramayacaklarını anladılar. devlet eskişehir ve denizliye kadar genişledi.
devlet en parlak döneminde alaeddin keykubat döneminde ulaştı. alaeddin keykubat moğollar'la barış yaparak batıya döğru ilerlemeye devam etti. alaeddin keykubat'dan sonra oğlu 2. gıyaseddin keyhüsrev'in 1243'de kösedağ savaşı'nda moğollar'a yenilmesi ile devletin çöküşü başladı. moğol saldırıları, haçlı saldırıları ve diğer türk beyliklerinin saldırılarına daha fazla dayanamayan devlet 1300'lü yıllarda parçalandı ve beyliklere bölündü. osmanlı beyliği batıda bizans'la sınırı olmasından dolayı batıya doğru genişleyebildi ve zamanla anadolu'daki diğer beylikleri bir araya toplayarak osmanlı imparatorluğu'nun temelleri atıldı.

anadolu selçuklu hanedanı:

kutalmış
kutalmış oğlu süleyman
davud kılıç arslan
malik sah
rukneddin mesud
izeddin (2.) kılıç arslan
gıyaseddin keyhüsrev
2. süleyman
3. kılıç arslan
gıyaseddin keyhüsrev (2. kez)
izeddin keykavus
alaeddin keykubat
2. gıyaseddin keyhüsrev
2. izeddin keykavus
4. rükneddin kılıç arslan
2. alaeddin keykubat
2. gıyaseddin keyhüsrev (2.kez)
3. gıyaseddin keyhüsrev
2. gıyaseddin mesud
3. alaeddin keykubat
2. gıyaseddin mesud (2.kez)
3. alaeddin keykubat (2.kez)
2. gıyaseddin mesud (3.kez)
3. alaeddin keykubat (3.kez)
2. gıyaseddin mesud (4.kez)
3. gıyaseddin mesud