anket

cerceve cerceve
sözlükteki çoğu versiyonu "listeler"den ibaret olan, alışveriş listesinden farksız hede ve ileri gidiyorum; hatta hödölerdir, evet.
bu başlıktaki 72 giriyi daha gör