anomi

yedeklerdeyim yedeklerdeyim
yabancılaşmayla karıştırılan kavram. durkheim'a göre anomi: "toplumun sancılı bir krizle ya da ani geçişlerle sarsıldığı" zamanlarda meydana gelen, normların bulunmadığı bir durumdur.

sanayileşmenin gelişmesiyle beraber arzular çoğalır ve tam da geleneksel kuralların otoritesini kaybettiği bir anda bu arzuların sunduğu zengin ödül insanları kışkırtır ve onları daha çok açgözlü ve denetime karşı daha çok tahammülsüz kılar. tutkuların dizginsiz kalması tam da daha fazla disipline ihtiyaç duydukları anda düzensizlik yani anomi durumunu iyice yoğunlaştırır."

nitekim yabancılaşma kişisel, anomi nispeten daha toplumsal bir hadisedir.
chronophobia chronophobia
(bkz: anomie)

sosyolog emile durkheim'ın geliştirdiği bir kavram.

patolojik bir durum.

toplumsal etik eksikliği, normların yokluğu, bireysel ortam ve şartlarla daha genel sosyal örf ve adet arasında uyumsuzluk v.b gibi tanımlarda bulunulabilir.

bireylerin, içinde yer aldığı topluluklarla aralarındaki toplumsal bağların çöküşünü betimleyen bir kavram.

sonuçta toplumsal kimlik parçalanmasına ve kendini otomatik olarak denetleyen değerlerin reddedilmesine yol açıyor, toplum dokusunun çözülüp dağılması sürecinde rol oynuyor.