anonim şirket

ceyus ceyus
iktisadi ve idari bir gayeyi gerçekleştirmek amacıyla bir ticaret ünvanı altında en az 5 kurucu ortakla kurulan,sermayesi muayyen ve itibari değeri eşit paylara bölünmüş olan ,borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile, ortakların sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı olan şirket.
hell guardian hell guardian
eskiden anonim ortaklığı kavramı ile isimlendirilen kurum çeşididir.

şirk arapça'da ortak demektir. anonim zaten batı kökenli. ingilizce diyelim hadi; anonymous..

ingilizce + arapça karışım bir kavram olduğu için sinir olurum eskiden beri.
genel ortaklık diye kendimiz kavram koysak neden olmamış ki sanki. o kadar özgüvenimiz olsaymış da yapsaymışız.

düşünsenize "falanca g.o."

ama diğer taraftan da ağzımız ve kulağımız şirket sözcüğüne gayet alışmış. şirketi tek başına da kullanıyoruz. hatta yerine göre şirk kelimesi de kullanılır. şirketi işyeri anlamında ortaklığa çevirdiğimiz zaman da çok abuk durur:

-abi şimdi bizim ortaklıktayım, işim bitince gelirim.


çok eğreti duruyor. gerçi o zaman da hep işyeri derdik ya o da ayrı. hem zaten ben şimdi bir değişiklik yapılsın demiyorum (hoş bütün hukuk, ticaret ve edebiyat zümreleri de zaten büyük bir heyecan içinde benim kararımı bekliyordu ya) en başında seneler öncesinde yapılacaktı bu iş, ya da daha da iyisi. daha bu kavramları yeni yeni yazıp kurarken olacaktı. güzel olurdu. böyle kullanıyoruz işte. diğer yandan da osmanlı'dan beri kullandığımız kelimelerimiz de bizimdir; türkçe'dir (örnek: çorap). eskiden koparmak da hata olurdu. sesli düşünmek sıkmıştır artık keseyim.
pitipiti pitipiti
sermayesi en az 50.000 ytl olmalıdır.
asgari kurucu ortak sayısı en az 5 olmalıdır.
yönetim kurulu en az 3 kişi olmalıdır.
denetim kurulu en az 1 kişiden oluşur.(5den fazla olmayacak)
nama yazılı ve hamiline yazılı hisse senedi ve tahvil çıkartabiliyorlar.
anonim şirkette bütün ortaklar taahhüt ettikleri kadar sermaye miktarı ile sorumludurlar.
leonas leonas
ulan temsilci seçmemiş veya temsilcinin süresi geçmiş ise bütün yönetim kurulunun imzasını gerektiren şirkettir bide süreleri bilmem neleri var seçimler için... ne gerek a.q. gidin limited kurun net neyse çıksın ortaya.
üç hürellerin dördüncüsü üç hürellerin dördüncüsü
(aş, ao), türk ticaret yasasına göre kurulması için en az beş gerçek veya tüzel kişinin sermaye koyarak anlaşması gereken, ortaklarının koyduğu sermaye kadar söz veya oy hakkı olduğu ve her bir ortağın kendi hissesini satabilmesi, devredebilmesi veya üzerine yeni hisse devralabilmesi için diğer ortakların onayının gerektiği kâr amaçlı ortaklık veya işletmelerdir. tanımdan da anlaşılacağı üzere, limited veya sermaye tabanlı komandit şirketler gibi, sermaye ortaklığıdır. anonim ortaklık da denilebilir.

bir anonim şirketin kurulabilmesi için başlangıç sermayesinin en az 100000₺ olması gerekir (bununla oynama yetkisi geçen sene khk 192 ile bakanlar kurulundan cumhurbaşkanına verilmiş).

beyan edilen gelir vergileri diğer ortaklık tiplerine göre nispeten yüksektir, nispeten kurumsal yapıları daha güçlüdür, zira ticaret sicil gazetesine işlenmek üzere, işletme hakkındaki hususlar üzerinde anlaşmak amacıyla, işletme üzerinde sermayesi bulunan bir yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı, üyelerden oluşan ve ayrıca bağımsız üye gibi denetleme mekanizması içeren bir yönetim kurulu toplanması gerekir.

ingilizler ve ruslar joint stock company-corporation (jsc, oao) der, almanlar aktiengesellschaft (ag) der, isveçliler aktienbolaget (ab) der, finler ise osakeyhtiö (oy) der. rusya'da ayrıca açık anonim şirket adı verilen ve ortaklardan birinin, diğer ortakların görüşünü almadan hissesini işleme koyabildiği bir anonim şirket tipi de bulunmakta olup, genelde halka açık olur.