antik yunan

beyaztavşanıtakipet beyaztavşanıtakipet
antik yunan'da, uygarlık seviyesiyle büyük gurur duyan halk, kahramanların artık tamamlanmış bulunan bir altın çağa ait olduklarını düşünmekteydi. esasen bir gerilemeyi ifade eden bu düşünceyi romalılar da benimsemişlerdi. kimi filozoflara göre (stoacılar, `empedokles) dünya ateşle yok olacaktı ve sonrasında da, her şeyin sürekli kendisini yeniden oluşturmasıyla, o da tekrar canlanacaktı. bu aslında "tanrısal yineleme"nin hikayesiydi.
bu başlıktaki 18 giriyi daha gör