antisosyal

leithycat leithycat
asosyal ile karıştırılan kavram. oysa ki asosyal sadece sosyallikten hoşlanmayan anlamına gelirken antisosyal kişiler oldukça sosyal olabildikleri gibi kitleleri de arkalarından sürükleyebilirler. etkileyici kişiliklerdir. inandırıcılıkları kuvvetlidir, ikna yetenekleri gelişmiştir. aşırı agresif tavırlar sergileyebildikleri gibi öfke kontrolünü de kaybedebilirler.
bu başlıktaki 13 giriyi daha gör