antisosyal

gökkağan gökkağan
bazen toplumdaki o yalandan gülüşleri, sahte hoşgörüleri gördüğünüz için o oynanan tiyatrodan tiksindiğiniz için antisosyal olursunuz.
bu başlıktaki 13 giriyi daha gör