antisosyal kişilik bozukluğu

blacksunshine blacksunshine
psikopat olarak adlandırılan insanlardır.
- toplumsal kurallara uymazlar. hırsızlık, dolandırıcılık, tecavüz, sarkıntılık, yankesicilik yapabilirler. çok yaygın olarak madde ve uyuşturucu kullanma özellikleri vardır.
- dürüst değillerdir. çok kolay yalan söylerler. çıkar için değil zevk için yalan söyleyebilirler. sürekli çeşitli hikayeler uydurur ve insanları işletmekten zevk alırlar.
- dürtüseldirler. idealleri yoktur. çok basit çıkar ve zevk ilkelerine göre davranırlar.
- sorumluluk taşımazlar.
- eleştirilmeye asla gelemezler. eleştirildikleri anda çok ani ve sert tepkiler verebilirler. "ananı da al git" diyebilirler örneğin.
- yaptıklarından dolayı rahatsızlık hissetmezler. vicdani yargıları yoktur.
zorbey zorbey
kişilik bozuklukları içerisinde en yaygın olanı ve en kolay bulununanıdır. çevrenizde bol miktarda görebilmeniz mümkündür. bu insanlar sadırgan, kavgacı, geçimsiz, yalan söyleyen, hırsızlık, dolandırıcılık, ilaç ve alkol bağımlılığı olan insanlardır. tedaviye direnç gösterirler, ortamlarda normal bir insanmış gibi tavır takınmaları, güce biad etmeleri ile öne çıkarlar. ailesel ilişkileri bozuk yada yoktur. akrabalarında da söz konusu özellikleri kendisinde barındıran birileri mutlaka vardır. görüldüklerinde en seri vasıta ile oradan uzaklaşılmalıdır.
likelihood likelihood
söyledikleri şeyler bir toplumun yargılarına uyup uymaması önemli değildir. hilekar ve esnekliği bir arada kombinasyon ederek geri bir zekaya hizmet etmesidir.
nisan cadısı nisan cadısı
böyle birini tanıdım. bunlar yalancının önde gideni oluyorlar. her anlamda saldırganlar ve karşılarındaki kişiye fiziksel ve duygusal zarar vermekten inanılmaz bir haz alıyorlar. düzeltebileceğinizi sanmayın, profesyonel yardım almadan düzelmeleri imkansız. bu emareleri taşıdığını farkettiğiniz anda arkanıza bakmadan kaçın. ve son olarak bu kimseler de müthiş bir maskeleme tekniği var, ilk etapta nazik, sosyal, zeki ve eğlenceli sandığınız bu kimseler aslında birer psikopattırlar.
kartalgorunumlusahin kartalgorunumlusahin
criminal minds adlı dizide suç işleyen güruhun büyük bir bölümünü içine alan kişilik bozukluğu. antisosyal kişilik bozukluğuna sahip arkadaşlar empati ve vicdan duygularından yoksun oldukları için; fırsatını bulduklarında gözünüzü oyabilir, vücudunuza neşter yardımı ile simetrik şekiller çizebilir, kalbinizi, böbreğinizi falan yerinden çıkarıp buzdolabında saklayabilir ve bütün bunları yaptıktan sonra vicdan azabı çekmeden hiçbir şey olmamış gibi gidip karısını becerebilir. evet evet bütün bunlar bu arkadaşlar için hayatın olağan akışı içinde olup biten olaylardır.
nautilus nautilus
antisosyal kişilik bozukluğu olan şahısların ortak özelliklerinin bir kısmı şunlardır:
yalan söyleme veya hırsızlık yapmada ısrar,
ceza adaleti sistemi ile mükerrer problemler yaşama,
diğer şahısların haklarını veya sınırlarını (mülkî, fizikî, cinsî, hissî, hukukî) ihlâl etme eğilimi,
alkol veya uyuşturucu madde suiistimali,
saldırganca, sıklıkla şiddetli davranış; kavgaya karışma eğilimi,
daimî olarak endişe, sinirlilik ve moral bozukluğu hissetme (disfori),


antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi, yaklaşık olarak tüm erkeklerin % 3'üne ve tüm kadınların % 1'ine konulmuştur. (alıntıdır)
freud kızı anna freud kızı anna
ön not: halk arasında sıkça karıştırılır fakat asosyal ve antisosyal eş anlamlı kelimeler değildir. asosyaller yalnızca sosyalleşme zorluğu yaşayan kimselerdir. antisosyallerden ise aşağıdaki satırlarda bahsedeceğim. ama siz onu zaten halk arasında psikopat ve sosyopat olarak da biliyorsunuz.
şimdi gelelim konumuza: antisosyaller bir başka kişilik bozukluğu olan borderline'a doğru çok yüklüdür. çünkü tanımı gereği antisosyal tanısı insanlara bağlanma konusunda temel bir başarısızlığa ve ilkel savunma mekanizmalarının kullanımına gönderme yapar.

çocukluk dönemi

antisosyal kişilerin çocukluk geçmişleri incelendiğinde çoğu kez yetiştikleri ortamın güvensizlik ve kaos durumlarıyla dolu olduğu görülmüştür.

ayrıca literatürde katı disiplin ile aşırı şımartma tutumlarının çocuğu şaşırtan derecede iç içe geçmiş olarak uygulandığı da belirtilmiştir. özellikle de daha tahripkar/suça eğilimli psikopatların tarihçelerinde tutarlı, sevecen ve yeterince koruyucu nitelikte bir aile etkisinin neredeyse hiç bulunmadığına dikkat çekilir.

bununla birlikte zayıf, depresyonlu, mazoşistik anneler ve patlayıcı, tutarsız, sadistik babalar ile ailenin içerisinde alkolizm ya da başka türde madde kullanımı hikayesi de psikopatinin oluşumu ile bağlantılı görülmüştür.

bu sebeple de istikrarsız ve korkutucu koşullar altında yetişen kişinin, erken dönemdeki tümgüçlü duyguları ve çocukluğundaki kendiliği koruma gücüne duyacağı güven elbette ki doğal bir seyir halinde gerçekleşmeyecektir.

not: tümgüçlülük bir savunma mekanizmasıdır (bkz: tümgüçlü kontrol)

gelişimsel olarak uygun zamanlarda çocukların güçlü olduğu duygusunun kurulmaması, çocukların hayatlarının geri kalanını tümgüçlülüklerinin teyit ve kabul edilmesini sağlamak için harcayacakları bir çıkmaza itebilir.

antisosyal kişiler olağan duyguları zayıf olma ve korunmasız kalma durumlarıyla ilişkilendirdikleri için tanıyıp kabul etmezler. zaten geçmişlerinde neredeyse hiç kimsenin onlara duygusal deneyimlerini sözcüklerle dile getirmeleri için yardım etmemiş olmalarına da yaygın olarak rastlanabilir.

yani diğer bir ifadeyle antisosyal kişi, hiçbir zaman psikolojik bağlanma yaşamamış, iyi nesneleri içe almamış, bakıcılarıyla özdeşim kuramamış; sevgiyi tanımamış ve sevilmemiştir. bu yüzden de özdeşim yırtıcı olarak deneyimlenen bir "yabancı kendilik nesnesi" ile gerçekleşmiştir.

dipnot: nörokimya ve hormon araştırmaları antisosyal kişilerde görülen yüksek düzeydeki saldırganlığın nedeni olarak biyolojik alt yapı bulunması olasılığına işaret eder. çünkü psikopat tanısı konmuş kişilerde sinir sisteminin tepki verirlilik düzeyleri hep düşük sonuç vermiştir. işte bu bulgu antisosyal kişilerin yüksek düzeyde uyaran arayışına girmelerini ve "bir türlü deneyimlerinden bir şey öğrenememe" durumlarını açıklayan bir bulgudur.

kısaca toparlayacak olursak...

yetişkinliklerinde antisosyal olan kişiler, doğuştan saldırganlığa yönelik eğilimlere ve ortalamadan yüksek düzeyde haz verici uyarılma eşiğine sahip görünmektedirler. bu ne demek? şu demek: çoğumuz iyi müzik, sevgi dolu cinsellik, doğa güzellikleri, zekice yapılan bir şaka gibi deneyim ve etkinliklerden duygusal doyum sağlayabilirken; antisosyaller canlı ve iyi hissetmek için daha keskin, daha sarsıcı deneyimlere ihtiyaç duyarlar.

biraz da bu sebepten antisosyal kişiler konuşmak yerine eylemde bulunurlar.
bir duygu hissettiklerinde ise yaşadıkları deneyim muhtemelen ya kör bir hınç ya da manik bir coşkudur.

dipnot: antisosyallerin kullandıkları temel savunma mekanizması tümgüçlü kontroldür. ayrıca yansıtmalı özdeşimi, karmaşık birçok dissosiyatif süreçleri ve eyleme koymayı da kullanırlar. ayrıca antisosyal kişilik bozukluğu en fazla erkeklerde görülür. kadınlarda en sık görülen kişilik bozukluğu da borderline kişilik bozukluğudur.

ne öğrendik? antisosyallerin başkaları üzerinde tesir gücünü hissetme, onları manipüle etme ve atlatmaya yönelik örgütleyeci bir kişilik yapılanması gösterdiklerini öğrendik. bir de asosyal ve antisosyal eş anlamlı değildi.
radiance radiance
internet ortamında gözlemlenen rahatsızlıklar arasından sık görülenlerden biridir.

bu tür kişileri tespit edebilmek için birkaç detay şu şekilde sıralanabilir:

-güç kazanmak isterler ve bu doğrultuda insanları amaçları doğrultusunda teşvik veya kışkırtma yolu seçerler. egolarının tehlike altında olduğunu hissettikleri zaman kendisi saklanıp başkalarını yönlendirme gayreti taşırlar. (fiştiklemek de diyebiliriz)

-kişi kendisine kitle / tebaa toplama aşamasındayken çevresindeki kişilere methiyeler düzebilir ve onların onaylanma ihtiyaçlarına son derece duyarlı bir şekilde karşılık verirler.

-istedikleri şeye sahip olduklarını düşündükleri takdirde edindikleri başarı veya değer anlamsızlaşır. bu nedenle doyurulamayan bir daha fazla alma arzusu baş göstermeye başlar ve antisosyalin dikkati dağılır. atıyorum ilginizi çekmek için hayvan gibi kastıktan sonra ilginize nail olan antisosyalin hevesi kaçabilir.

-egoları kolayca zarar görebilir. aşağılandığını veya reddedildiğini düşündüğü durumlarda saplantılı tutumlara geçebilir ve tam olarak bir düşmanlık haline bürünebilirler.

-daha ziyade erkeklerde görünür.

-kişi düşmanlaştığı durumda genellikle yansıtma yapmaya başlar.
bu şekilde kendisinde var olan kusur ve yanlışları başkasına mal ederek sorunu dışsallaştırır ve kendini korumaya alır.

sizi yağlara ballara bürüyen adam en ufak reddedilmede veya münakaşada sapıtıyorsa şüphelenmeye başlayabilirsiniz. bu davranış kalıpları gözlemlediğiniz kişiler üzerinde bu tür testler yapabilirsiniz. karşınızdaki kişinin antisosyal olduğu yönünde güçlü bir intiba elde ederseniz yan yan uzaklaşmakta fayda var.

yansıtma olayının mükemmel bir örneğini saruman'ın gandalf'e yaptığı atarda görebilirsiniz: