appropriation

vlad vlad
kendine mal etme. postmodernizm ile ortaya çıkan bu üretim yönteminde halihazırda olan bir görüntü ait olduğu anlam, çevre ve koşullarından koparılıp, tekrar ele alınır, kopyalanır, yeni anlamlar kazandırılır. modernizmin eskiyi tamamen reddetme üzerine ilerleyişi bir yerde tıkandığında, katı kurallarına karşı çıkan bir görüş ile (postmodernizm) bu tıkanıklıktan kurtulunmuştur. postmodernizm ile geçmiş tekrar ele alınmış; eklektik yaklaşımla pastiş, parodi formatlarda üretim yapılmıştır. modernizmin biriciklik ve orijinallik yaklaşımına karşı çıkan postmodernizmde; yeni bir şeyler üretmenin imkansızlığını, gereksizliğini dile getirmek üzere kendine mal etme ve yeniden üretim yaklaşımı önem teşkil etmektedir. literatürde özellikle fotoğraf alanıyla çokça anılan bu yöntem aslında yeni teknolojiyle şekillenen güncel sanat kollarında da ele alınabilir.