araştırma

muzevir muzevir
güzel türkçemiz için ilk kez önerildiğinde sondaki "ma"nın mastar olarak algılandığı, ancak zaman getikçe olumsuzluk eki olarak kabul gördüğü sözcük.
critical critical
insanın çevresini tanımak ve karşılaştığı problemlere çözüm bulmak, doğruyu ortaya koymak, bilinmeyeni öğrenmek amacıyla yaptığı sistemli çalışmaların hepsi olarak tanımlanmaktadır.