aristo

1 /
anosias anosias
tüm rasyonalistler arasında farklı bir yönüyle dikkat çeken, ilkçağ filozofu. herkesin aksine onun akılcılığının içinde duyulara da başvurulmaktadır. duyu bilgisinin, aklın biçimlendiriciliği için gerekli olduğunu düşünür.bilgi duyularla başlar; ama duyularla devam etmez. duyuların sonucu olan bilgilerin aklın düzenleyiciliğine ihtiyacı vardır.

ayrıca kendisi mantık biliminin kurucusudur.
joedan joedan
klasik mantığın yaratıcısı pozisyonunda olmasından dolayı, what is the matrix sorusuna yanıt verebilecek tek insan kanımca. ayrık sinyallerin babası. ayrıca yaşasaydı lotfi asker zadeh ten de hiç hoşlanmazdı.
dynamis dynamis
antik yunan felsefesini doruğuna ulaştırmış ve tarih hariç her konuda(tarih geçip gittiği için üzerinde tasarrufta bulunulabilecek bir alan değildir.)yazmış büyük filozof. hristiyan düşünürleri tarafından epey deformasyona uğratıldığı için karanlık ortaçağın sembolü gibi görülür. oysa aristoteles'in tanrı anlayışı bile tek tanrılı dinlerdeki anlayışlardan tamamen farklıdır.
husatin husatin
meteorologica nin yazari, yani aynı zamanda ilk meteorolog denebilir, adam herşeyle uğraşmış, ilk sınıflandırmayı yapmış, bitkiler( ağaçlar, çalılar, otlar) ve hayvanlar (karada ,havada , suda yaşayanlar)
neverland neverland
bilim adamlarının saygıda kusur etmemeleri sebebiyle 1500 yıl dünyanın hava, toprak, ateş ve sudan oluştuğuna herkesi inandıran bilimci. kolpa çıktı sonra söyledikleri...
lyrics lyrics
i.ö.384 yılında doğmuş,idealistik düzlemde bir felsefe oluşturan ilk yunan düşünürü olan platon'un öğrencisidir.kral philip tarafından,büyük iskenderi eğitmesi için görevlendirilmiş kişi.ders anlatımlarında sürekli gezindiğinden,mevcut ismi lyceum, diğer ismi ise periphatetic school (gezgin okul)olarak anılacak okulu kurmuştur.mantık biliminin yaratıcısıdır.monarşi ve aristokrasiyi iyi yönetim biçimi olarak kabul ederken bu kişi,tiranlık,oligarşi ve demokrasiyi daha kötü yönetim tarzı olarak lanse etmektedir.kölelik doğal seleksiyondur.
azwepsa azwepsa
katolik kilisesinde "isa bir, aristo iki" diye anıldığı rivayet edilir. zira 100 yıl kadar herşey ona uydurulmuştur. sanırsam içeride hala öyle...
1 /