aristophanes

agilulfo agilulfo
ilk büyük komedya şairidir. eserlerinde tanınmış kişiler ve bazı toplum olayları yerilmiştir. bunlarda geleneğe uyularak, kaba şakalara, argo sözlere çokça yer verilmiştir. atlılar, eşekarıları, kuşlar, kurbağalar sanatçının önemli eserlerindendir.
jouissance jouissance
symposion'da aşk üzerine güzellemeler sayıp dökerken sokrates ve diğerleri, konuşma sırası aristophanes'e geldiğinde onu hıçkırık tutar ve konuşamaz. "bu hıçkırığı anlamlandıramadığınızda"..der lacan, "aşkın komediden başka bir şey olmayışını anlayamazsınız." elitler ortasında bir yabanidir aristophanes, kimse onun niye geldiğini, symposion'a neden katıldığını anlamamıştır.
son of the sea son of the sea
eski komedya'nın temsilcisi olan yunan yazar. yeni komedya'daki menandros'un aksine sadece güldürmeyi değil bir yandan da düşündürmeyi hedeflemiştir. eserlerinde yargıçlara, hükümdarlara, filozoflara hatta halka bile eleştirilerde bulunmuştur. aynı zamanda lysistrata'da savaş karşıtı bir yön çizerek kadınlar dünyayı yönetse bambaşka olacaktı mesajını da vermiştir.