asakir i mansure i muhammediye

agust bocuu muittin agust bocuu muittin
1826'da ii. mahmut kapıkulları'nı kaldırıp yerine 'asakire-i mansure-i muhammediye' diye bir ordu kurduğunda yeniçerilerin başlığını kaldırıp, başka bir başlık getirmek istemiştir. bu amaçla avusturya'dan fes ithal etmişledir. ama o dönemde medreseliler ve toplum sarığa alışık olduğu için fes giyilmesine karşı çıkmışlardır. ii: mahmut bu tepkilere direnmiştir, hatta fesin islam'a aykırı olduğunu söyleyen şeyhülislamı azletmiştir.
kaynakhttp://pc12.soc.metu.edu.tr/bolum/bolum021.htm
dale nunes dale nunes
ismi son derece islami olsa da, özü ve ruhu batıya bakan bir ordudur. osmanlı tarihinde 1600'lü yıllar ile birlikte sultanın mutlak yönetimi etkisini yitirmeye başlar. bu yüzden devlet yönetiminde sadrazamların, şeyhülislamların, ulema ve medrese cevrelerinin ve yeniceri ocağı başta olmak üzere askeri erkanın etkisi daha da artar. bunlara bir de aniden devlet kademesinde yükselen devlet adamları ve paşaları da eklemek gerekir. bu cevreler gelişen olaylara göre kendi iclerinde koalisyonlar kurmuş ve padişahları tahta cıkartıp tahttan indirmişlerdir. buna göre de osmanlı tarihinde önemli bir yekun tutan darbelerde illa ki adı gecen cevrelerden kimselerin adları görürüz.

imparatorluğun özellikle 1768-1774 rus savaşında aldığı ağır yenilgilerle birlikte devletin en üst noktasından başlayan batılılaşma hareketleri, işte bu sözü gecen cevreleri rahatsız eder. reformların yoğunlaştığı ııı. selim dönemi özellikle ulema ve medrese cevrelerinin tepkisini ceker. dönemin risaleleri batılılaşmayı gavurluk olarak sunsa da, onların asıl derdi bir asırdan fazladır devlet yönetimini paylaştıkları koalisyonun yok edilme ihtimalidir. nitekim ııı. selim alttan gelen, bir kale yamağı olan kabakcı mustafa'nın başlattığı isyan ile tahttan indirilir. dönemin kroniklerinde bu isyancıların halk tarafından desteklendiği de görülür.

ıı mahmud ise tahta gectikten sonra işte bu koalisyonu fazla dikkat cekmeden dağıtmaya başlar. önce koalisyonun en güclü odağı yeniceri ocağında sürgünler, görevden almalar başlar. derken ulema ve diğer cevrelerde ''gerekli'' düzenlemeleri yapar. 1826'da yeniceri ocağının güclükle ortadan kaldırılmasından sonra reformların önü tamamen acılır. kurulan ordunun böyle bir isme sahip olması öncelikle halk kitlelerine, sonrasında ise eski koalisyonun bir parcası olan ulema ve medrese cevrelerinin gönlünü okşamak icindir. bu göre ordu gavurlaşmamış tersine peygamberin ordusuna (!) dönüşmüştür.