aslında hepimizin ölümü deneyimlemiş olması

randolph carter randolph carter
avustralya dinlerine göre her insanın yaşamında birkaç kez deneyimlediği durum.

"aborjin inanışlarına göre ölüm yalnızca fiziksel yaşamın sona ermesiyle gerçekleşen bir durum değildir. her insan, ölümü hayatında birkaç kez deneyimler ve ölülerin ait olduğu dünyaya yolculuk eder. çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci de ölümün bir varyasyonu olarak tanımlanır.

çocuklar, profan bir dünyada doğup büyürler ve ilk yetişkinlik alametlerini gösterene kadar ruhlar âleminden habersizdirler. yetişkinlik, ancak çocukluğun ölümüyle mümkün olur. ölüm burada mecazi bir olgu olarak değil bizzat ilk anlamıyla tanımlanır."


İki Dünya Arasında: Avustralya Dinlerinde Ölüm ve Ergenlik | Babür Karbey Vina
bu başlıktaki 3 giriyi daha gör