astatin

chaconne chaconne
simgesi: at
grubu: 7a (halojen)
atom numarası: 85
bağıl atom kütlesi: 210
oda sıcaklığında: katı
erime noktası: 302°c
kaynama noktası: 337°c
yoğunluğu: bilinmiyor
keşfi: 1940 - d.r.corson, k.r.mackenzie, e.segre
atom çapı: 1,43 å
elektronegatifliği: 2,2
elektron dizilimi: 1s22s2p63s2p6d104s2p6d10f145s2p6d106s2p5
yükseltgenme basamağı (sayısı): ±1, 3, 5,7
easy company easy company
son derece kararsız bir radyoaktif element. en uzun ömürlü izotopunun yarı ömrü 8.3 saattir. isminin kökeni de grekçe kararsız demek olan "astasia" sözcüğüdür.