aşuk ile maşuk

kahnesty
güney bölgelerinde, iki erkeğin göbeklerine kocamana suratlar çizip, kollarını da havaya kaldırarak şapka gibi tuttujları bir gösteridir.

ikisi de ortaoyun karakterlerindendir.
sekizinci cüce
divan edebiyatında* en sık kullanılan mazmunlardandır. -bunlara ek olarak bir de aşuk ile maşukun kavuşmasını engelleyen, 3. kişi rakib vardır, ama orası ayrı-
aşuk; aşık olan, maşuk; kendisine aşık olunandır.
divan edebiyatında maşuk: cefaları bile hoş görülen, bir bakışıyla aşığını öldüren, aşığın bir kere görmek için canını feda edebileceği sevgilidir.
-tasavvuf edebiyatında açık bir şekilde maşuk'tan kasıt allahtır ve allah tek sevgilidir.-
aşuk ise; aşık olan, her daim sevgilisi için acı çeken, maşuğun bir bakışı için canını verebilecek kişidir.
-tasavvuf edebiyatında aşuk; kendini allah sevgisine ulaşmaya adamış, kamil insan olma çabası içerisinde, dünyevi hislerinden sıyrılmış kişidir.-
genel olarak eski edebiyatta*** aşuk ile maşuk, ya rakib dolayısıyla ya da maşuğun cefaları, aşığı hor görmesi nedeniyle kavuşamazlar.
(bkz: gül ile bülbül)
starfish
bir kadın bir erkek aşuk ile maşuk' un oyununu seyrettikten sonra konuşuyorlar:

-kesinlikle kadınlar daha iyi oynar bunu.
-saçmalama lütfen.
-niye ki saçmalıyor olayım. daha iyi kalça atar genelde kadınlar.
-evet canım evet, güzel kalça atıyorlar, gözleri de pörtlek oluverir sizin aşuk ile maşuk' un.
-hımmm, haklısın tabi sen de!...(akıl işte ya!)