aşuk ile maşuk

kahnesty kahnesty
güney bölgelerinde, iki erkeğin göbeklerine kocamana suratlar çizip, kollarını da havaya kaldırarak şapka gibi tuttujları bir gösteridir.

ikisi de ortaoyun karakterlerindendir.
sekizinci cüce sekizinci cüce
divan edebiyatında* en sık kullanılan mazmunlardandır. -bunlara ek olarak bir de aşuk ile maşukun kavuşmasını engelleyen, 3. kişi rakib vardır, ama orası ayrı-
aşuk; aşık olan, maşuk; kendisine aşık olunandır.
divan edebiyatında maşuk: cefaları bile hoş görülen, bir bakışıyla aşığını öldüren, aşığın bir kere görmek için canını feda edebileceği sevgilidir.
-tasavvuf edebiyatında açık bir şekilde maşuk'tan kasıt allahtır ve allah tek sevgilidir.-
aşuk ise; aşık olan, her daim sevgilisi için acı çeken, maşuğun bir bakışı için canını verebilecek kişidir.
-tasavvuf edebiyatında aşuk; kendini allah sevgisine ulaşmaya adamış, kamil insan olma çabası içerisinde, dünyevi hislerinden sıyrılmış kişidir.-
genel olarak eski edebiyatta*** aşuk ile maşuk, ya rakib dolayısıyla ya da maşuğun cefaları, aşığı hor görmesi nedeniyle kavuşamazlar.
(bkz: gül ile bülbül)
starfish starfish
bir kadın bir erkek aşuk ile maşuk' un oyununu seyrettikten sonra konuşuyorlar:

-kesinlikle kadınlar daha iyi oynar bunu.
-saçmalama lütfen.
-niye ki saçmalıyor olayım. daha iyi kalça atar genelde kadınlar.
-evet canım evet, güzel kalça atıyorlar, gözleri de pörtlek oluverir sizin aşuk ile maşuk' un.
-hımmm, haklısın tabi sen de!...(akıl işte ya!)