atlar ve yeşiller

çıpa çıpa
ajdar'ın şah damar şarkısından, -şarkının asıl olayının zaten garip sesler olduğunu unutarak- garip sesler duyduğunu idda eden yazar.